EPSON OPEN PLATFORM

EPSON OPEN PLATFORM

Flexibilnosť a prispôsobenie v rámci akéhokoľvek riešenia

Platforma Epson Open Platform (EOP) umožňuje našim revolučným multifunkčným tlačiarňam plnú flexibilnosť a prispôsobiteľnosť, keďže sa môžu prispôsobiť špecifickým požiadavkám zákazníkov, ktoré sa menia s vývojom obchodných cieľov a podnikových systémov IT.

Pripojte sa k tlačiarňovej revolúcii

Platforma EOP vás spojí s výhodami nášho revolučného radu WorkForce Pro, vďaka čomu budú vaše riešenia atraktívnejšie pre zákazníkov. Naše multifunkčné tlačiarne ponúkajú oveľa viac za oveľa nižšie náklady ako konkurenčné zariadenia. Zákazníci môžu zvýšiť produktivitu vďaka nízkym nákladom na údržbu, vysokej spoľahlivosti a nižšej potrebe zásahov používateľa.

Získajte nových zákazníkov

Zabezpečte kompatibilitu svojho riešenia s našimi zariadeniami a vďaka tomu oslovte ešte viac zákazníkov. Epson je jednou z najpopulárnejších značiek multifunkčných tlačiarní. Zabezpečte kompatibilitu svojich riešení so zariadeniami kompatibilnými s platformou Epson Open Platform a pripojte tak našich zákazníkov k vášmu trhu.

Získanie úplnej kontroly

Dajte zákazníkom úplnú kontrolu nad tlačou a flexibilnosť reagovať na meniace sa potreby prostredníctvom riešení, ktoré fungujú v celej škále zariadení kompatibilných s platformou EOP. Patrí sem prispôsobenie používateľského rozhrania, správa a monitorovanie pracovných postupov a zdokonalená bezpečnosť.

Charakteristické vlastnosti

Platforma EOP využíva štandardné technológie webových služieb. To znamená, že aplikácie možno vyvíjať jednoducho a zákazníci môžu hneď integrovať celý rad kompatibilných zariadení WorkForce Pro do firemných aplikácií a pracovných postupov.

Jednoduchá integrácia do existujúcich pracovných postupov a riešení

Dodaná súprava SDK (Software Development Kit) bude zhŕňať komplexné dokumenty a nástroje, ktoré vám umožnia integrovať vaše riešenie do kompatibilných modelov.

Kompatibilné hlavné jednotky

Tlač budúcnosti s technológiou Heat‑Free

Prechod z laserovej technológie na tlačiarne s technológiou Heat‑Free vám umožní znížiť spotrebu energie a obmedziť vplyv tlače na životné prostredie.

Chcete vedieť viac?

Pohovorte si s niektorým z našich tímov a dozviete sa, ako môžete znížiť náklady a pracovať efektívnejšie.