PREJDITE NA EFEKTIVNÚ SPRÁVU TLAČIARNÍ

Zlepšite výstup a zvýšte dobu prevádzkyschopnosti vďaka efektívnejšiemu plánovaniu výroby a podpore flotily tlačiarní.

EPSON CLOUD SOLUTION PORT

Aké sú prínosy pre vaše podnikanie?

Epson Cloud Solution PORT je platforma cloudovej služby, ktorá podporuje veľkoformátové a komerčné tlačiarne Epson. Umožní vám sledovať zariadenie na viacerých miestach alebo zariadení na jednom mieste, či už priamo na mieste výroby alebo vzdialene a dosiahnuť lepšiu kontrolu. Prvou službou, ktorú platforma ponúka, je Production Monitor, ktorá umožňuje sledovať stav produkcie v reálnom čase.

Prehľad

Riešenie Epson Cloud Solution PORT je platforma pre služby založené na cloude, ktorá bude podporovať veľkoformátové a komerčné tlačiarne Epson. Epson Cloud Solution PORT je prístupná z viacerých zariadení vrátane počítačov, smartphonov a tabletov.

Production Monitor

Kontrolujte stav tlačiarní pomocou funkcie Production Monitor na inteligentných zariadeniach alebo v počítači. Táto funkcia ukazuje denný prevádzkový stav a podporuje vysokú produktivitu a efektivitu.

Epson Cloud Solution PORT

Riešenie Epson Cloud Solution pre mobilné zariadenia vám umožňuje kedykoľvek a kdekoľvek sledovať stav tlačiarní na pracovisku pomocou smartfónu alebo tabletu pripojením sa k zabezpečenej cloudovej platforme.

Download on the App Store
Get it on Google Play

Funkcie

Production Monitor identifikuje činnosti, ktoré je nutné vykonať najnaliehavešie a pomôže vyřešiť problém efektívne s minimálnym narušením tlače. Uvidíte, kedy sú úlohy dokončené, čo vám umožní presnejšie plánovanie. Vytvára denné správy, ktoré upozorňujú na nedostatky výrobnej kapacity alebo potenciálne príležitosti ako zlepšiť produktivitu.

Čo je Production Monitoring?

  1. Uvidíte všetky tlačiarne a ich aktuálny prevádzkový stav.

  2. Pozrite si denný výkon a porovnajte s predchádzajúcim dňom pomocou stĺpcových a spojnicových grafov.

  3. Monitorujte stav tlačiarní a konfigurujte ovládacie panely podľa svojich potrieb a preferencií.

Podporované modely

Časté otázky

Aká je výhoda registrácie na Epson Cloud Solution PORT?

Jednou z hlavných výhod je, že budete môcť sledovať zariadenia z viacerých miest, buď priamo na mieste výroby alebo vzdialene, čo vám pomôže pri riadení výroby. Prvou službou, ktorú platforma ponúka je funkcia Production Monitor, ktorá stráži stav produkcie v reálnom čase.

Aký druh údajov sa zhromažďuje a ako sa tieto údaje používajú?

Podrobné informácie nájdete v Pokynoch pre zabezpečenie a v Prehlásení o ochrane osobných údajov.

Ako sú moje osobné údaje zabezpečené?

Spoločnosť Epson zachováva pri správe informácií súkromie a pracuje v súlade s GDPR. Podrobné informácie nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov.

Bude mať Epson prístup k mojej sieti?

Tlačiarne prenášajú a šifrujú dáta prostredníctvom protokolov HTTPS. Podrobný prehľad nájdete v Pokynoch pre zabezpečenie.

Chcete vedieť viac?

Pohovorte si s niektorým z našich tímov a dozviete sa, ako môžete znížiť náklady a pracovať efektívnejšie.