Záväzok spoločnosti Epson k dostupnosti

Spoločnosť Epson sa zaväzuje, že obsah našej webovej stránky bude prístupný a používateľsky prívetivý pre každého. Ak máte problémy so zobrazovaním alebo orientáciou v obsahu tejto webovej stránky, alebo ak identifikujete akýkoľvek obsah, prvok alebo funkciu, o ktorých sa domnievate, že nie sú plne prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím, obráťte sa na nás na adrese customer.service@epson.sk, pričom uveďte predmet „Prístupnosť na webe“, opis konkrétnej funkcie, o ktorej si myslíte, že nie je úplne prístupná, svoj návrh na zlepšenie, alebo nás kontaktujte prostredníctvom vášho miestneho zastúpenia spoločnosti Epson. Spoločnosť Epson berie vašu spätnú väzbu vážne a zváži ju pri hodnotení spôsobov, ako vyhovieť všetkým svojim zákazníkom.