Vízia a stratégia

VÍZIA A STRATÉGIA

Úvod

Všetci musíme zohrať svoju úlohu pri tvorbe lepšej budúcnosti. Byť udržateľnou spoločnosťou pre spoločnosť Epson znamená pamätať na každý aspekt našej organizácie – od najmenšej žiarovky až po najväčšiu továreň.

Stratégia CSR

Spoločnosť Epson neustále prispieva k väčšiemu povedomiu o globálnych sociálnych otázkach. Súčasťou nášho poslania je budovať dôveru prostredníctvom vytvárania inovatívnych produktov a riešení, ktoré pomáhajú miestnym komunitám rásť a prosperovať. Naša prebiehajúca aktivita v oblasti CSR pomáha vytvárať lepší svet a je srdcom filozofie riadenia spoločnosti Epson.

Ciele udržateľného rozvoja

„Transformácia nášho sveta: Program pre udržateľný rozvoj 2030“ bol prijatý v roku 2015 na samite OSN o udržateľnom rozvoji, ktorého sa zúčastnilo viac ako 150 vedúcich predstaviteľov sveta.

Tento program predstavuje akčný plán pre ľudí, planétu a prosperitu a zahŕňa vyhlásenie a súbor 17 zámerov a 169 cieľov pre udržateľný rozvoj.

Ako sa uvádza vo filozofii manažmentu, spoločnosť Epson sa snaží stať nepostrádateľnou spoločnosťou – to je ambícia, ktorú spoločnosť Epson považuje v súlade s realizáciou cieľov udržateľného rozvoja (SDG) OSN.

Riadenie

Oddelenie správy CSR spoločnosti Epson je priamo podriadené prezidentovi spoločnosti. Globálny riaditeľ CSR je členom predstavenstva spoločnosti Seiko Epson a má celkovú zodpovednosť a právomoc na aktivity skupiny Epson v oblasti CSR.

Organizácia CSR

Poslaním oddelenia správy CSR je podporovať aktivity v oblasti CSR v rámci celej skupiny Epson a pomáhať spoločnosti Epson stať sa nenahraditeľnou spoločnosťou.

Kľúčové témy CSR

Veríme, že na dosiahnutie cieľov uvedených v našej filozofii manažmentu stať sa nenahraditeľnou spoločnosťou je dôležité identifikovať výzvy a riešiť ich prostredníctvom pozitívnych obchodných aktivít.

V roku 2017 si spoločnosť Epson vybrala témy CSR, pričom brala do úvahy sociálne problémy definované normou ISO 26000 a inými zdrojmi. Hodnotili sme ich aj z našej, aj zo spoločenskej perspektívy a uprednostnili sme kľúčové témy v systéme „Kľúčové témy CSR (materialita)“. Nižšie získate viac informácií o našich kľúčových témach v oblasti CSR.

HLAVNÉ OBCHODNÉ AKTIVITYSOCIÁLNE AKTIVITYENVIRONMENTÁLNE ZÁLEŽITOSTIRIADENIE
Vytváranie nových produktov a služieb pomocou špičkovej technológieKvalita produktov a komunikáciaEfektívne využívanie energie a zdrojovZhoda s predpismi
Obchodné operácie v súlade s globálnymi sociálnymi trendmiZdravie a bezpečnosť spotrebiteľovZmena klímy a globálne otepľovaniePosilnenie informačnej bezpečnosti
Zlepšenie produktivity pomocou IKTPodpora rozmanitostiPrispievanie k životnému prostrediu prostredníctvom produktov a služieb
Konkurencieschopnosť produktovRozvoj, prijímanie a udržanie ľudských zdrojov
Strategický marketingRešpektovanie ľudských práv
Riadenie dodávateľského reťazca

Záväzok

Spoločnosť Epson ako člen spoločnosti uplatňuje nekompromisný prístup k spoločensky zodpovednému firemnému správaniu v oblastiach, ako je dodržiavanie predpisov, ľudské práva, opatrenia v oblasti životného prostredia, rozmanitosť pracovných síl a riadenie dodávateľského reťazca. Tieto a ďalšie sociálne otázky berieme vážne a pracujeme na riešeniach. Snažíme sa urobiť zo spoločnosti Epson nepostrádateľnú spoločnosť prostredníctvom postupov etického správania sa spoločnosti a plníme ústrednú úlohu pri vytváraní lepšieho sveta prostredníctvom produktov a služieb, ktoré poskytujeme.

Podávanie správ

Zaviazali sme sa k transparentnosti a dokumentujeme naše aktivity v oblasti CSR od roku 1999.

Ocenenia

Trvalý záväzok spoločnosti Epson budovať lepšiu budúcnosť bol ocenený v celej Európe.

Zistite viac o spoločenskej zodpovednosti podnikov