FORMUJEME BUDÚCNOSŤ TLAČE S TECHNOLÓGIOU TLAČE HEAT-FREE

Prehrať video
Technológia tlače Heat-Free

Riešenie globálnej výzvy v oblasti elektrickej energie

Keďže spotreba elektrickej energie na celom svete sa zrýchľuje, je čas porozmýšľať o tom, čo môžeme všetci urobiť, aby sme svoju spotrebu energie znížili.

V rokoch 1980 až 2020 sa celosvetová spotreba elektrickej energie viac ako strojnásobila.1

A spotreba elektrickej energie sa do roku 2050 ešte zdvojnásobí.2

Malé zmeny môžu znamenať veľký rozdiel

Úspora elektrickej energie prostredníctvom malých každodenných úprav môže napokon viesť k veľkým a významným zmenám.

Prehrať video

Prečo prejsť na technológiu tlače Heat-Free?

V spoločnosti Epson sa zameriavame na zmenu spôsobu, akým spotrebúvame elektrickú energiu. Prechod na technológiu Heat-Free, ktorá pri procese nanášania atramentu nevyužíva teplo, prináša nižšiu spotrebu energie.

Takže vždy, keď použijete jednu z našich atramentových tlačiarní, urobíte krok správnym smerom.

Výhody technológie tlače Heat-Free

Urobte zmenu. Splňte výzvu.

Znížená spotreba energie šetrí energiu

Technológia tlače Heat-Free využíva menej energie, pretože nepotrebuje teplo na zahriatie.

Menej súčastí určených na výmenu

Laserové tlačiarne obsahujú bubny, hnacie remene a fixačné jednotky, ktoré si môžu vyžadovať pravidelnú výmenu. Atramentové tlačiarne neobsahujú žiadnu z týchto súčastí, vďaka čomu sa vyhnete potrebe ich výmeny.

Ušetrite čas vďaka tlači pripravenej na použitie

Žiadne teplo tiež znamená nulový čas zahrievania po zapnutí tlačiarne alebo jej zobudení z režimu spánku. Tlačiť začne okamžite.

Menšie nároky na údržbu

Konštrukcia atramentových tlačiarní Epson s technológiou Heat-Free znamená, že neobsahuje toľko súčastí, ktoré sa môžu opotrebovať

Toto vysvetlenie sa v zásade vzťahuje iba na základnú výhodu technológie MicroPiezo. Výkonnosť produktu sa môže líšiť.

Objavte výhody technológie Heat-Free od spoločnosti Epson

Pozrite sa, koľko CO2 a elektriny môžete ušetriť

Porozprávajte sa s nami

Chcete sa dozvedieť viac o technológii tlače Epson Heat-Free a o tom, ako vám môžeme pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie?

1 Celková konečná spotreba elektrickej energie na základe prehľadu IEA World Energy Balances Highlights (2022)

2 Celková konečná spotreba elektrickej energie na základe scenára NetZero podľa voľne dostupných údajov IEA World Energy Outlook 2022