Atramentová kazeta s čiernou plastovou páskou Epson SIDM pre model LQ-780/N
Atramentová kazeta s čiernou plastovou páskou Epson SIDM pre model LQ-780/N

Presná farbiaca páska

 • 24-ihličiek, 106 stĺpcov
 • Paralelné pripojenie, USB a sieť
 • Tlač 1 + 6 pri 487 cps
Atramentová kazeta s čiernou plastovou páskou Epson SIDM pre model LQ-780/N
Atramentová kazeta s čiernou plastovou páskou Epson SIDM pre model LQ-780/N

Presná farbiaca páska

 • 24-ihličiek, 106 stĺpcov
 • Paralelné rozhranie a rozhranie USB
 • Tlač 1 + 6 pri 487 cps
DLQ-3500IIN
DLQ-3500IIN

24-ihličková maticová tlačiareň

 • 24-ihličková maticová tlačiareň
 • Obrazovka LCD
 • Mimoriadna spoľahlivosť
PLQ-35
PLQ-35

24-ihličková tlačiareň

 • 24-ihličková tlačiareň
 • Cenovo dostupná
 • Mimoriadne spoľahlivá
Epson PLQ-50
Epson PLQ-50

Rýchla a tichá tlačiareň na vkladné knižky

 • Rýchla a tichá prevádzka
 • Nízka spotreba energie
 • Jednoduchá inštalácia
LQ-2090II Series
LQ-2090II Series

Ihličková, maticová tlačiareň

 • Zvýšená spoľahlivosť
 • Vysoká rýchlosť tlače
 • Spĺňa požiadavky normy Energy Star
LQ-590II Series
LQ-590II Series

Ihličková maticová tlačiareň

 • Zvýšená spoľahlivosť
 • Vysoká rýchlosť tlače
 • Spĺňa požiadavky normy Energy Star
FX-2190II Series
FX-2190II Series

Ihličková maticová tlačiareň s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo

 • Ihličková maticová tlačiareň s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo
 • Rýchlosť tlače medzi najvyššími na trhu1
 • Zlepšená spoľahlivosť
FX-890II
FX-890II

Ihličková tlačiareň s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo

 • Ihličková tlačiareň s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo
 • Veľmi vysoká rýchlosť tlače
 • Mimoriadna spoľahlivosť
LX-1350
LX-1350

 • 9-pin 136 column
 • Parallel, USN and serial interfaces
 • Prints 1 plus 4 forms, 337 CPS
LQ-350
LQ-350

 • 24-ihl., 80 zn. v riadku
 • Rýchla a spoľahlivá
 • Vysokokvalitná tlač
LX-350
LX-350

 • 9-ihl., 80 zn. v riadku
 • Spoľahlivá
 • Úsporná
LQ-2190 Series
LQ-2190 Series

 • 24-ihličková 136-stĺpcová tlačiareň
 • Rozhranie USB a paralelné
 • Tlač formulárov s piatimi kópiami
LQ-690
LQ-690

24-ihličková tlačiareň

 • 24-ihličiek, 106 stĺpcov
 • Paralelné rozhranie a rozhranie USB
 • Vytlačí 1 + 6 formulárov, 529 CPS
DFX-9000 Series
DFX-9000 Series

 • 9-ihličková 136-stĺpcová tlačiareň
 • Paralelné, USB a sériové rozhrania
 • Tlačí 1 plus 9 tvarov, 1550 znakov