Spoločnosť Epson poskytuje produkty a služby na mieru, ktoré sú vytvorené špeciálne pre našich zákazníkov vo finančnom odvetví, od tlačiarní a skenerov po tlačiarne potvrdeniek, projektory a tlačové spravované služby.

RIEŠENIA PRE FINANCIE

Keď je najdôležitejšia plynulá prevádzka a potreba rýchlych transakcií, pomôžeme vám naplniť tieto potreby pomocou našej spoľahlivo rýchlej technológie.

Pomáhame vám s výkonom plynulej prevádzky a rýchlych transakcií.

Banky a stavebné sporiteľne potrebujú zjednodušenú prevádzku na spravovanie dokumentov – papierových a elektronických. Rozumieme tomu, a preto máme balík produktov a služieb na plynulé vybavovanie zákazníkov a efektívne riadenie procesov v obslužnom oddelení.

Efektívnejšie procesy

Technológia umožňuje plynulú prevádzku obslužného oddelenia, preto investujte do vybavenia spoľahlivej značky s preukázanými odbornými znalosťami, aby ste sa vyhli prestojom. Keďže tlač je podstatná, dovoľte nám znížiť náklady na stranu až o 50 %1 a spotrebu energie až o 80 %2.

 • Integrácie papiera

  Jednoducho elektronicky integrujte dokumenty do pracovného postupu pomocou našich skenerov pre firmy.

 • Tlač vkladných knižiek

  Hoci sú absolútne nutné, ťažko sa s nimi narába. Skenujeme a tlačíme ich rýchlo a správne.

 • Zrýchlenie transakcií

  Keď potrebujete skenovať alebo tlačiť šeky a čiarové kódy, naša rýchlosť a presnosť znamená veľa.

 • Jednoduchá správa dokumentov

  Keď sú papierové dokumenty absolútne nutné, zjednodušte pracovný postup a digitalizujte ich pomocou našich skenerov pre firmy.

 • Pre všetky vaše potreby

  Ak potrebujete tlačiť potvrdenia akéhokoľvek druhu, hoci aj s čiarovými kódmi alebo farebnou grafikou, môžeme vám pomôcť.

 • Jasná komunikácia

  Zdieľanie údajov by malo byť jednoduché – naše projektory zabezpečia, aby vaša správa bola jasná a živá.

 • Usporiadanie kancelárie

  Pri spracovávaní dokumentov chcete, aby bolo ich triedenie jednoduché. Usporiadajte si kanceláriu pomocou našich štítkovačov.

 • 1) Porovnanie s desiatimi najlepšími farebnými laserovými tlačiarňami formátu A4 a s multifunkčnými tlačiarňami predávanými vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a vo Veľkej Británii v prvom štvrťroku 2013 na základe prieskumu organizácie IDC; náklady na stranu sa vypočítavajú pomocou oficiálnych cenníkov výrobcov (ak sú dostupné) a hodnôt výťažnosti uverejnených vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a vo Veľkej Británii platných od júna 2013.


 • 2) Porovnanie s desiatimi najlepšími farebnými laserovými tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami formátu A4 predávanými vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii v prvom štvrťroku 2013 na základe prieskumu organizácie IDC. Spotreba energie sa vypočítala podľa údajov výrobcov pre režim priemerne veľkej tlačovej úlohy k júnu 2013.