ZOBRAZOVACIE RIEŠENIA EPSON – IDEÁLNA UDRŽATEĽNÁ VOĽBA IT

CERTIFIKÁT TCO

Splnenie potrieb dneška bez ohrozenia budúcich generácií

Certifikát TCO je poprednou svetovou certifikáciou udržateľnosti pre elektroniku, ktorý vznikol pre 25 rokmi. Medzi kritériá patrí spoločensky zodpovedná výroba, životné prostredie, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci a ergonomický dizajn. Pre projektory v rámci certifikátu TCO platí aj špeciálne meranie veľkosti obrazu v rámci optimálnej odporúčanej veľkosti obrazu pre každý model.

Všetky kritériá vznikli s prihliadnutím na životný cyklus a pokrývajú výrobu, používanie a koniec životnosti alebo fázu obnovy. Certifikované modely a závody, v ktorých sa vyrábajú, sú nezávisle overované na súlad s normami spolu s iniciatívami udržateľnosti, do ktorých je značka zapojená. Certifikát TCO je k dispozícii vo ôsmich kategóriách produktov vrátane počítačov, projektorov a displejov. Certifikát TCO je environmentálnou značkou typu 1 (podľa normy ISO 14024).

Certifikát TCO pomáha kupujúcim a výrobcom znížiť riziká pre životné prostredie a spoločnosť, pričom im pomáha podniknúť konkrétne kroky smerom k udržateľnejšiemu životnému cyklu elektroniky.

Úplný zoznam certifikovaných modelov produktov je dostupný na adrese www.tcocertified.com

Výroba

Komplexné kritériá certifikátu TCO sú určené na dosiahnutie udržateľnosti v rámci životného cyklu produktov: výroby, používania a konca životnosti.

Kritériá overenia certifikátu TCO

Je zahrnuté nezávislé overenie súladu s normami v rámci produktu, závodu a vlastníka značky pred aj po certifikácii.

1. Pred certifikáciou

Overenie súladu s kritériami pred certifikáciou produktu

Použitie

Vlastník značky požiada o certifikát TCO

2. Po certifikácii

Výročné následné overenie certifikovaných produktov

Zobrazovacie produkty Epson a životné prostredie

Zobrazovacie produkty Epson boli navrhnuté tak, aby bol znížený vplyv podnikov na životné prostredie a minimalizovaná spotreba energie pri premietaní obrazu aj pri prestojoch. Technológia zahŕňa energeticky účinný základný dizajn a možnosti šetrenia energiou v ponuke EKO a keď je projektor nečinný, režim mimoriadne nízkeho jasu znižuje spotrebu energie, keď sa nepremieta.

Teší nás, že naše produkty v rámci projektorov majú teraz certifikát TCO. Snaha spoločnosti Epson dosahovať najvyššie štandardy kvality pre naše produkty znamená, že veľký podiel výroby uskutočňujeme sami, vďaka čomu ľahšie kontrolujeme pracovné postupy v rámci celého výrobného procesu od výroby po dodanie. Okrem toho sa snažíme navrhovať kompaktné, energeticky účinné produkty, ktoré minimalizujú vplyv na životné prostredie bez zníženia výkonu.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre firemnú spoločenskú zodpovednosť v spoločnosti Epson

Chcete vedieť viac?

Pohovorte si s niektorým z našich tímov a dozviete sa, ako môžete znížiť náklady a pracovať efektívnejšie.