Atramentová kazeta bez ILS

Atramentová kazeta bez ILS

V prípade malého počtu našich komerčných atramentov pre tlačiarne sa zmenila správa „málo atramentu“ na monitore stavu tlačiarne. Dôvodom je ukončenie výroby súčasti, ktorá sa v súčasnosti používa v týchto atramentových kazetách.

Vzhľadom na zmenu súčastí sa spotreba atramentu teraz počíta na základe tlače bodov rôznych veľkostí a spotreba atramentu sa nesleduje presne, ale skôr odhaduje. V dôsledku toho môže v atramentovej každej kazete zostať rôzne množstvo atramentu. Cena atramentových kaziet bola znížená o 20 %, aby túto zmenu odrážala.

Zákazníci budú môcť naďalej využívať rovnako vysokú kvalitu a spoľahlivosť originálnych atramentov Epson, na ktoré táto zmena nemá vplyv.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Je dôležité, aby ste pred vložením tejto atramentovej kazety aktualizovali firmvér tlačiarne na najnovšiu verziu. Ak chcete získať podrobnosti o procese aktualizácie alebo ak sa po vykonaní aktualizácie vyskytne chyba, obráťte sa na predajcu alebo podporu spoločnosti Epson.

  • Táto atramentová kazeta bola nahradená novým modelom z dôvodu nevyhnutných konštrukčných a výrobných zmien.
  • Atramentová kazeta obsahuje ten istý kvalitný atrament Epson UltraChrome, ktorý ste používali predtým, a poskytuje rovnakú kvalitu tlače.
  • Keď po zobrazení správy „Ink cartridge is expended“ (Atramentová kazeta je spotrebovaná) vyberiete atramentovú kazetu z tlačiarne, môže sa stať, že v nej zostane vyššie množstvo atramentu. Tento nárast je normálny a je súčasťou nevyhnutnej zmeny. Zabezpečuje konzistentnú a spoľahlivú prevádzku tlačiarne. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmeny, navštívte miestnu webovú stránku spoločnosti Epson.

Štítok kazety
Množstvo atramentu, ktoré zostáva v použitých atramentových kazetách, môže byť vyššie než v predchádzajúcich kazetách.
Viac informácií nájdete na webe spoločnosti Epson https://www.epson.sk/support.

Ovplyvnené atramenty:

Odpovede na najčastejšie otázky

Prečo spoločnosť Epson nedokáže nájsť alternatívne riešenie na nahradenie chýbajúcej súčasti?

Súčasť vyrábala tretia strana, ktorá nie je schopná pokračovať v dodávkach. Spoločnosti Epson sa nepodarilo nájsť kompatibilný ekvivalent.

Prečo sa to netýka novších atramentov pre veľkoformátové tlačiarne Epson?

Táto chýbajúca súčasť sa používala len v niektorých atramentových kazetách. Ostatné atramentové kazety sa budú naďalej ponúkať ako zvyčajne.

Ktorých atramentových kaziet sa to týka?

Tento problém sa týka atramentových kaziet C13T804xxx (700 ml) a C13T824xxx (350 ml). Tieto atramentové kazety už sa nedodávajú a boli nahradené kazetami C13T55Kxxx (700 ml) a C13T54Xxxx (350 ml).

V ktorých tlačiarňach sa používajú?

Ide o tlačiarne Epson SureColor SC-P6000/7000/8000 a 9 000.

Do tlačiarne som nainštaloval(a) novú atramentovú kazetu, ale nefunguje. Čo sa stalo?

Pred inštaláciou novej atramentovej kazety do tlačiarne je dôležité aktualizovať firmvér na najnovšiu verziu. Ak sa táto aktualizácia nevykoná, tlačiareň zobrazí chybové hlásenie a nebude fungovať. Tento problém môžete vyriešiť podľa pokynov uvedených na obale atramentovej kazety a v letáku priloženom k novej kazete. Pokyny nájdete aj tu https://www.epson.sk/support.

Prečo v atramentovej kazete zostalo toľko atramentu?

Vzhľadom na zmenu súčastí sa spotreba atramentu teraz počíta na základe tlače bodov rôznych veľkostí. Počet bodov a ich veľkosť sa môže líšiť v závislosti od rozlíšenia tlačeného obrazu. V dôsledku odstránenia snímacej súčasti sa teraz spotreba atramentu nesleduje presne, ale musí sa skôr odhadovať, čo vedie k rôznym množstvám atramentu, ktorý zostáva v každej atramentovej kazete v čase, keď sa požaduje jej výmena. Cena atramentových kaziet bola znížená o 20 %, aby túto zmenu kompenzovala.

Koľko atramentu zostane v atramentovej kazete?

Množstvo atramentu, ktoré zostane v atramentovej kazete, sa bude líšiť v závislosti od viacerých faktorov vrátane rozlíšenia a kvality tlačených obrazov, výberu obrazov a nastavení tlače. Množstvo atramentu, ktoré zostáva v každej atramentovej kazete, sa líši v závislosti od spôsobu použitia. Ako kompenzáciu znížila spoločnosť Epson cenu atramentových kaziet o 20 %.

Musím atramentovú kazetu častejšie meniť?

Frekvencia výmeny atramentových kaziet sa líši v závislosti od rozlíšenia a kvality tlačených obrazov.