Kontaktujte nás

Keďže boli vaše osobné údaje zdieľané so spoločnosťou Epson, nadobudli ste tým isté zákonné práva.

Medzi ne patria:

  • právo žiadať od spoločnosti Epson prístup k osobným údajom, ich opravu alebo odstránenie,
  • právo na obmedzenie spracovania údajov týkajúcich sa vás,
  • právo protestovať proti ich spracovaniu, ako i právo na ich prenosnosť,
  • právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu.

Napíšte do tohto formulára svoje osobné údaje, aby sme si mohli overiť vašu totožnosť. Za istých okolností môžeme vyžadovať doplnkové formy identifikácie, napríklad pas alebo vodičský preukaz.

AKO STE KONTAKTOVALI SPOLOČNOSŤ EPSON?* (hodiace sa začiarknite)

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

VAŠA SPRÁVA

IDENTIFIKÁCIA:

NAHRAŤ SÚBOR: ?OBRÁZKOVÉ SÚBORY PNG ALEBO JPEG. MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SÚBORU: 4 MB

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Epson zaobchádza s osobnými údajmi nájdete vo Vyhlásení spoločnosti Epson o osobných údajov.