Skener Epson Perfection V750 Pro zvečnil najdlhšiu ľúbostnú báseň

Skener Epson Perfection V750 Pro zvečnil historické dokumenty

Skener Epson Perfection V750 Pro zvečnil najdlhšiu ľúbostnú báseň

Marína je najdlhšia ľúbostná báseň na svete. Napísal ju Andrej Sládkovič. Originálny rukopis z roku 1845 je zákonom chránenou národnou kultúrnou pamiatkou. Vďaka technológii Epson Perfection V750 Pro a studenému svetlu skenovania je možné originál sprístupniť vo vysokom rozlíšení a vnímať každý detail, ktorý autor pri písaní prežíval.

Skener Epson Perfection V750 Pro zvečnil históriu

Na originálnom rukopise je možné pozorovať aj najjemnejšie detaily. Každý ťah pera vyjadruje momentálny pocit, ktorý Sládkovič prežíval pri písaní. Je možné pozorovať záchvevy pera, spôsobené najsilnejším ľudským citom - láskou. Existujúce digitálne kópie však boli zhotovené v nedostatočnom rozlíšení iba 600 dpi. „Hľadali sme vhodný skener, ktorý by bez poškodenia dokázal skenovať historické dokumenty, bol dostatočne kompaktný a splnil požiadavky archívu Slovenskej národnej knižnice,“ uviedla Katarína Javorská, PR manažér organizácie Marína a Sládkovič. Skener Epson Perfection V750 Pro dokázal naskenovať originál rukopisu bez jeho poškodenia, a to až v kvalite 9600 dpi. Ľudia po celom svete tak budú môcť precítiť aj najjemnejšie detaily rukopisu najdlhšej ľúbostnej básne na svete. Vysokokvalitný sken rukopisu básne Marína je k dispozícii odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej národnej knižnici a bude vystavený a prístupný širokej verejnosti aj v Banskej Štiavnici v Dome Maríny.

Buď naživo alebo skener Epson Perfection V750 Pro

Rukopis je národnou kultúrnou pamiatkou citlivou na svetlo a teplo, a preto nie je verejnosti voľne dostupný. Doteraz dostupná technológia by originál vystavila teplému svetlu, čo by ho nenávratne poškodilo. Skener Epson Perfection V750 Pro vďaka technológii DIGITAL ICE skenuje studeným svetlom aj vo vysokom rozlíšení a umožnil reprodukovať originál v neuveriteľnom detaile. „Technológia, ktorou skener Epson disponuje, nám umožnila naskenovať báseň až 15-krát kvalitnejšie oproti doterajšej kópii, čo je úžasný výsledok," hovorí Katarína Javorská. Svetový unikát v podobe najdlhšej ľúbostnej básne na svete je tak dostupný vo vysokom detaile aj pre verejnosť a zachovaný pre budúce generácie.

Pokračovaním projektu bude otvorenie Epicentra lásky v Banskej Štiavnici, ktoré sa bude nachádzať v pôvodnom historickom Dome Maríny. „ Sme radi, že v spolupráci so spoločnosťou Epson môžeme aj naďalej rozvíjať náš krásny projekt, ktorý spája históriu a moderné technológie," dodáva Katarína Javorská. 

Marína

Marína je so svojimi 2910 veršami najdlhšou ľúbostnou básňou na svete. Hlavným námetom Andreja Sládkoviča k napísaniu Maríny bola jeho nešťastná láska k jeho študentke Márii Pišlovej (Pischlovej), do ktorej sa zamiloval v roku 1839, no Mária sa na žiadosť rodičov musela vydať za bohatého pernikára. Kompozíciu diela tvorí Venovanie, za ktorým nasleduje 291 samostatných 10 veršových strof, pričom každá strofa je uzavretá myšlienka.