Spoločnosť Epson zverejnila svoju správu „Green Choice“ o európskej udržateľnosti za rok 2020

Každý z nás môže robiť ekologické rozhodnutie – Kazuyoshi Yamamoto, prezident spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson zverejnila svoju správu „Green Choice“ o európskej udržateľnosti za rok 2020

Spoločnosť Epson zverejnila svoju správu „Green Choice“ o európskej udržateľnosti za rok 2020

Spoločnosť Epson zverejnila svoju správu „Green Choice“ o európskej udržateľnosti za rok 2020

Každý z nás môže robiť ekologické rozhodnutia

  • Kazuyoshi Yamamoto, prezident spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson zverejnila svoju správu „Green Choice“ o udržateľnosti. Táto 48-stranová nefinančná správa poskytuje podrobné informácie o opatreniach udržateľnosti a spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré vykonáva spoločnosť Epson v rámci všetkých svojich prevádzok v regióne EMEA.  V roku 2020 spoločnosť Epson dosiahla významný pokrok v zosúladení svojich obchodných aktivít s cieľmi udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie spojených národov, záväzkom, ktorý prijala po Parížskej dohode z roku 2016 a Rámcovom dohovore OSN o klimatických zmenách (UNFCCC).

Medzi významné hlavné body správy patria:

  • Spoločnosť Epson získala hodnotenie EcoVadis Platinum za udržateľnosť, čo znamená, že spoločnosť spĺňa najvyššie štandardy v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia, etického správania a udržateľného obstarávania. Tento úspech zaradil spoločnosť Epson medzi 1 % najlepších spoločností vo svojom odvetví.

  • Emisie skleníkových plynov na zamestnanca sa znížili o 8,56 %.

  • Rozsah emisií 1 a 2 sa znížil o 18 % (ekvivalent 485 753 ton CO2).

  • Spoločnosť Epson recyklovala 23 700 ton materiálu vrátane batérií, papiera, dreva, plastov a odpadu z elektrických zariadení.
  • Spoločnosť Epson teraz využíva 100 % obnoviteľnej energie vo všetkých svojich budovách.

  • Spoločnosť Epson ušetrila potenciálne 1,1 milióna ton spotrebného materiálu na báze plastov prostredníctvom predaja viac ako 50 miliónov tlačiarní EcoTank bez atramentových kaziet. [1]

  • Spoločnosť Epson zapojila viac ako 11 000 študentov všetkých vekových kategórií do svojho programu New Horizons. Mladým ľuďom predstavila udržateľné technológie a inšpirovala ich k dosiahnutiu ich kariérnych cieľov.

  • Spoločnosť Epson sa zaregistrovala ako technologický partner implementačného programu Smart Sustainable Cities Organizácie spojených národov, ktorý je zameraný na využívanie technológií na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja (SDG) v mestách na celom svete.

Kazuyoshi Yamamoto, prezident spoločnosti Epson Europe, dodal: „Správa Green Choice spoločnosti Epson poskytuje našim zákazníkom istotu, že prijímame všetky dostupné opatrenia na dosiahnutie udržateľnosti v rámci všetkých našich európskych prevádzok.“

„Udržateľnosť máme v DNA, prechádza všetkým, čo robíme. Je o neustálom riešení a zlepšovaní každého hľadiska nášho globálneho vplyvu, od výroby a distribúcie až po využívanie zdrojov a správania našich ľudí.“

„Práca s našimi zákazníkmi je mojou vášňou, pochopenie ich potrieb a počúvanie toho, čo hovoria, je nevyhnutné, pretože neustále pracujeme na zlepšení toho, čo ponúkame. Správa Green Choice znamená poskytnúť našim zákazníkom záruku, že spoločnosť Epson to myslí vážne v oblasti udržateľnosti a budúcnosti našej planéty.“

„Každý z nás môže robiť ekologické rozhodnutia. Spoločne, keďže čelíme výzvam v tejto „novej realite“, všetci musíme pracovať usilovnejšie, aby sme urobili správne rozhodnutia a vytvorili udržateľnejšiu budúcnosť pre našich ľudí a planétu.“

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť a CSR v spoločnosti Epson Europe, uviedol: „Naša správa Green Choice je o tom, ako robiť správne rozhodnutia pre našu budúcnosť. Dopyt po ekologickejších produktoch a službách nebol nikdy silnejší, a to najmä v prípade mladších generácií, ktoré sa pozerajú do budúcnosti so skutočnými obavami a zhrozením. Ich vášeň pre udržateľnosť núti spoločnosti robiť zmeny, a to je dobre.  Značky, ktoré nezdieľajú ich hodnoty alebo nepreukazujú rovnaký zmysel pre naliehavosť, nemajú žiadnu dlhodobú budúcnosť.“

„Spoločnosť Epson je plne odhodlaná plniť ciele udržateľného rozvoja. Sú integrované do našich strednodobých a dlhodobých plánov; vedú nás ako kompas naším podnikaním a určujú smer pre všetky naše činnosti v oblasti udržateľnosti. Naša správa Green Choice presne a transparentne ukazuje, ako pokračujeme v plnení nášho záväzku k udržateľnej dlhodobej budúcnosti.“

„Čaká nás ešte veľa práce. Ako podnik aj ako jednotlivci musíme preukázať, že sme odhodlaní, zodpovední a transparentní. V spoločnosti Epson sme sa zaviazali k etickému vedeniu a dobrému riadeniu prostredníctvom stratégií založených na hodnotách a pozitívnych akciách pre udržateľné podnikanie v lepšom svete.“

Tu www.epson.eu/greenreport. si stiahnite správu „Green Choice“ spoločnosti Epson.

O spoločnosti Epson
Spoločnosť Epson je globálnym technologickým lídrom, ktorý prepája ľudí, veci a informácie pomocou overených, efektívnych, kompaktných a precíznych technológií. Spoločnosť sa sústreďuje na to, aby prinášala inovácie a prekonala očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, prenosnej elektroniky a robotiky. Spoločnosť Epson je tiež hrdá na to, že pomáha spoluvytvárať udržateľnú spoločnosť, rovnako tak aj na svoju dlhodobú snahu o naplnenie cieľov udržateľného rozvoja OSN. Globálna korporácia Epson Group vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku dosahuje ročné predaje v hodnote presahujúcej 1 miliardu JPY.
www.global.epson.com/

 

[1] Na základe výpočtov spoločnosti Epson tlač 100 000 strán na tlačiarni EcoTank Mono si vyžaduje likvidáciu priemerne 85 % menej spotrebného materiálu na báze plastu v porovnaní s konkurenčnými čiernobielymi laserovými zariadeniami formátu A4 s rýchlosťou 1 – 20 str./min.