Spoločnosť Epson predala 50 miliónov atramentových tlačiarní s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi

Emisie CO2 zo spotrebných materiálov sa znížili o viac ako 160 000 ton

Spoločnosť Epson predala 50 miliónov atramentových tlačiarní s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi

Spoločnosť Epson predala 50 miliónov atramentových tlačiarní s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi

Zníženie emisií CO2zo spotrebného materiálu o viac ako 160 000 ton

Po prvýkrát uviedla spoločnosť Epson na trh atramentové tlačiarne s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi (dnes na mnohých trhoch známe ako EcoTank) v októbri 2010 v Indonézii. Odvtedy sa územie, na ktorom sa tieto tlačiarne predávajú, neustále rozširuje a v roku 2019 zahŕňalo už 170 krajín a regiónov. Len nedávno objem celosvetového predaja atramentových tlačiarní s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi presiahol 50 miliónov kusov. Vďaka tomu, že Epson eliminuje používanie plastov, ktoré sú hlavnou zložkou atramentových kaziet, sa odhaduje zníženie emisií CO2 približne o 166 000 ton oproti iným tlačiarňam s atramentovými kazetami, ktoré používajú atramentové kazety. 1.

Technológia EcoTank vstúpila na trh najprv v rozvojových krajinách a až potom prenikala do rozvinutých ekonomík. Vďaka tomu sa podiel modelov s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi v rámci predaja atramentových tlačiarní každoročne zvyšuje. V dôsledku toho si spoločnosť Epson, ktorá sa pýši silným povedomím o značke a rozsiahlym sortimentom produktov, udržuje už desať po sobě následujúcich rokov najvyšší podiel 2na celostetovom trhu tlačiarní s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi.

Rýchle zmeny v spoločnosti sa počas fiškálneho roku 2020 dotkli zmien v prostredí tlače v kanceláriách i vzdelávacích inštitúciách. Vo všetkých odvetviach bude Epson aj naďalej ponúkať oveľa nižšie náklady na tlač ako konkurencia a bezkonkurenčný environmentálny profil, takže sa zákazníci nemusia obávať nákladov na tlač a dopadov na životné prostredie.

 

1) Objem zníženia emisií CO2 zo spotrebných materiálov bol vypočítaný porovnaním celkového počtu fľaštičiek s atramentom predaných do augusta 2020 s počtom cartridgov potrebných na vytlačenie rovnakého množstva a ich prepočtom na ekvivalent CO2. Emisie CO2 boli vypočítané na základe hodnotiacich kritérií spoločnosti Epson, ktoré zohľadňujú dopady spotrebných materiálov a výroby dielov. Skutočné emisie CO2 sa môžu líšiť v závislosti na použití tlačiarne zákazníkom.
Čo sa hodnotilo: Atramentové zásobníky a ich obaly, veľkokapacitné fľaštičky s atramentom tlačiarní s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi a obaly (vypočítané na základe náhradných atramentových kaziet a fľaštičiek s atramentom).

2) Na základe počtu celosvetovo predaných tlačiarní s veľkokapacitnými atramentovými zásobníkmi od roku 2010 do augusta 2020. Najvyšší podiel, pokiaľ ide o počet tlačiarní s atramentovými zásobníkmi predaných ma celom svete v rokoch 2010 až 2019 podľa prieskumu spoločnosti IDC (Zdroj: IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020Q2)

* Upozorňujeme, že názvy výrobkov a ich dostupnosť sa môžu líšiť podľa krajiny a regiónu. Podrobnosti nájdete na stránke miestneho predajcu spoločnosti Epson:
https://epson.sk/