SPOLOČNÝ OBCHODNÝ RAST

Program autorizovaných partnerov spoločnosti Epson ponúka najlepším predajcom za rast v obchodnom výkone odmeny šité na mieru. Je to rýchly a jednoduchý spôsob, ako môžeme spolu rozširovať naše podnikanie.

Záväzok spoločnosti Epson voči vám

Epson Authorised Partner Programme

Dlhodobá stratégia spoločnosti Epson zahŕňa spoluprácu so starostlivo vybranými partnermi, ktorí jednoznačne rozumejú tomu, aký prínos znamenajú naše produkty a technológie pre ich zákazníkov.

Sme hlboko oddaní nášmu dvojúrovňovému modelu spolupráce so špecializovanými predajcami a sieťou autorizovaných distribútorov.

Vaša firma má zručnosti a zdroje umožňujúce propagáciu celej škály produktov Epson, preto vás pozývame, aby ste sa stali členom exkluzívnej skupiny spoločností v Programe autorizovaných partnerov spoločnosti Epson. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou úzkeho pracovného partnerstva založeného na podpore, vzájomnej spolupráci a snahe maximalizovať úspech. Rozvíjajte novú obchodnú činnosť.

Tešíme sa na spoluprácu, posilnenie našej pozície a partnerské dosahovanie našich cieľov.

TLAČIARNE | SKENERY | PROJEKTORY | POS | VEĽKOFORMÁTOVÁ TLAČ

Exkluzívne odmeny

Ako partner spoločnosti Epson budete mať prístup k širokej škále výhod:

 • produktové stimuly
 • sledovanie histórie predaja
 • podrobné informácie o produktoch
 • marketingové zdroje
 • exkluzívne propagačné akcie a aktivity
 • školenia a produktové demonštrácie

Naším cieľom je rozvíjanie možností a spoločný rast s našimi partnermi. Podporujeme ho mnohými obchodnými stimulmi:

 • zľavy
 • propagácie
 • ponuky vrátenia peňazí
 • starostlivá podpora
 • nízkonákladové demonštračné produkty

Na mieru pre vašu firmu

Výhoda Zameranie sa na portfólio Epson vám umožní zamerať predaj na celú škálu produktov Epson. S toľkými ponukami produktov a služieb je jednoduché rozšíriť zľavy na nové oblasti.

Naše špecializované programy sa zakladajú na našom individuálnom obchodnom modeli a konkrétnych produktových oblastiach, takže vám umožňujú zvyšovať výnosy, ako rastiete so spoločnosťou Epson.

Podrobné informácie o odmenách a stimuloch nájdete v dokumente o výhodách (dodanom autorizovaným partnerom spoločnosťou Epson).

Epson Portal

Vyhradené online informácie a podpora

Náš portál Epson Channel Portal online uverejňuje dôležité novinky a správy od spoločnosti Epson, umožní vám sledovať postup k vašim cieľom a zobrazuje úroveň štvrťročných stimulov.

Kedykoľvek máte prístup k svojmu účtu a môžete monitorovať svoju úlohu v partnerskom programe spoločnosti Epson:

 • Merajte svoje dosiahnuté úspechy vo vzťahu k cieľom v partnerskom programe
 • Pozrite si svoje nákupy u autorizovaných distribútorov spoločnosti Epson
 • Pridávajte zamestnancov a spravujte online účet svojej firmy
 • Získajte informácie o našich propagačných aktivitách
 • Získajte najnovšie správy a informácie o propagačných akciách, výstavách a udalostiach, ktoré sa týkajú vašej obchodnej činnosti

Portál je zdrojom informácií a prináša množstvo údajov:

 • Najnovší cenník spoločnosti Epson
 • Technické údaje produktov, vlastnosti a výhody
 • Obrázky, údajové tabuľky, videá a marketingové materiály
 • Prípadové štúdie

Ďalšie informácie získate na webovej lokalite Epson Portal.

PRÍSTUP NA PARTNERSKÝ PORTÁL
Epson Authorised Partner

ČO JE K TOMU NUTNÉ UROBIŤ?

Ak máte záujem o vstup do autorizovaného partnerského programu spoločnosti Epson, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte prosím Petra Zvaríka, Business Account manažéra spoločnosti Epson na e-maile: peter.zvarik@epson.eu.