Spoločnosť Epson poskytuje produkty a služby na mieru v záujme pridania hodnoty pre našich zákazníkov v odvetví zdravotnej starostlivosti od tlačiarní štítkov a výroby diskov po atramentové tlačiarne, skenery a projektory so štandardom DICOM.

RIEŠENIA PREZDRAVOTNÍCTVO

Účinnosť a presnosť sú pre odborníkov na zdravotnú starostlivosť životne dôležité a my dokážeme uľahčiť manipuláciu s údajmi a správu tlače.

Technológia, ktorá vám umožní zamerať sa na to, čo je naozaj dôležité.

Pán Hiromi Taba, Prezident spoločnosti Epson Europe

Poskytujeme rýchlu, presnú odpoveď, keď treba. Pomáhame vám poskytovať špičkovú kvalitu vo vašom zariadení, od spracovania informácií o pacientoch alebo štítkovania liekov až po tlač, archivovanie a zobrazovanie údajov. Naša technológia je intuitívna a šetrí aj vaše peniaze.

Životne dôležitá spoľahlivosť

Výkon musí byť pri manipulácii s receptami a údajmi pacientov v ordináciách lekárov a nemocniciach plynulý, preto ponúkame široké spektrum odolných a výkonných tlačiarní pre takéto objemné a náročné aplikácie – prestoje nie sú povolené. Okrem toho sú cenovo výhodné.

 • Čistá, hospodárna tlač

  Výmena atramentov je čistá práca. Okrem toho naše atramentové tlačiarne znižujú náklady na stranu až o 50 %1.

 • Jasné sledovanie liekov

  Štítky na liekoch musia byť ľahko čitateľné. Žijeme našou jasnosťou a farebnosťou.

 • Jasná komunikácia

  Spoľahlivá produkcia dokumentov na požiadanie a správa tlače s cieľom znížiť náklady na prevádzku a spotrebný materiál.

 • Jasné prezentácie

  Naše projektory ponúkajú simuláciu štandardu DICOM a ostré snímky na školenie pracovníkov alebo zdieľanie údajov.

 • Zníženie vplyvu na prostredie

  Myslite na životné prostredie – s našimi atramentovými tlačiarňami spotrebujete až o 80 %2 menej energie.

 • Ľahká manipulácia s údajmi

  Distribúcia a ukladanie informácií o pacientoch si vyžadujú jednoduchú a ľahko použiteľnú výrobu diskov.

 • Dokumenty v pohybe

  Pracovný postup je pre spracúvanie údajov o pacientoch kľúčový. Správa dokumentov je vďaka našim skenerom jednoduchá a plynulá.

 • 1) Porovnanie s desiatimi najlepšími farebnými laserovými tlačiarňami formátu A4 a s multifunkčnými tlačiarňami predávanými vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a vo Veľkej Británii v prvom štvrťroku 2013 na základe prieskumu organizácie IDC; náklady na stranu sa vypočítavajú pomocou oficiálnych cenníkov výrobcov (ak sú dostupné) a hodnôt výťažnosti uverejnených vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a vo Veľkej Británii platných od júna 2013.


 • 2) Porovnanie s desiatimi najlepšími farebnými laserovými tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami formátu A4 predávanými vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii v prvom štvrťroku 2013 na základe prieskumu organizácie IDC. Spotreba energie sa vypočítala podľa údajov výrobcov pre režim priemerne veľkej tlačovej úlohy k júnu 2013.