Škôlka Vilka vzdeláva deti interaktívnym projektorom Epson

Projektor Epson EB-595Wi zapája deti do výučby interaktívnou form

Škôlka Vilka vzdeláva deti interaktívnym projektorom Epson

Škôlka Vilka je predškolské zariadenie zamerané na všestranný rozvoj detí. Hlavný dôraz sa kladie na výučbu cudzích jazykov – angličtina a španielčina. V súvislosti s výučbou angličtiny sa rozhodli využiť multi-zmyslový program Jolly Phonics, ktorý si vyžadoval interaktívny projektor. Očakávania škôlky najlepšie splnil projektor Epson.

Projektor EB-595Wi splnil očakávania škôlky

Škôlka Vilka sa rozhodla pre výučbu anglického jazyka metódou Jolly Phonics, ktorá si vyžadovala interaktívny projektor. Riaditeľka školy preto začala uvažovať nad projektorom, ktorý by pomohol skvalitniť výučbu azjednodušil prácu učiteliek sdeťmi. „Hľadali sme interaktívny projektor, ktorý bude mať kvalitný ajasný obraz aj počas denného svetla. Ďalším dôležitým faktorom pri výbere zariadenia bola životnosť lampy a jednoduché ovládanie," uviedla Katarína Del Rio, riaditeľka Škôlky Vilka. Spoločnosť AutoCont SK a.s., autorizovaný partner spoločnosti Epson Europe B.V., ponúkol škôlke projektor, ktorý by čo najviac vyhovoval ich potrebám, teda výkonný interaktívny projektor s jednoduchým ovládaním. „Ukázalo sa, že odporúčaný projektor Epson EB-595WI dokonale dopĺňa výučbu metodikou Jolly Phonics, počas ktorej deti interaktívnym perom hrajú hry a vypĺňajú doplňovačky" dodala Katarína Del Rio.

Projektor EB-595Wi učiteľom zjednodušil prácu s deťmi

Jednoduché užívateľské rozhranie abezdrôtový adaptér umožnil učiteľom bezproblémovo viesť výučbu, skvalitnilo premietanie avďaka zabudovaným reproduktorom nebolo potrebné riešiť ozvučenie miestnosti. Jas o sile 3 300 lúmenov a technológia Epson 3LCD sú zárukou, že všetky detaily premietaných materiálov vyniknú aj na dennom svetle. „Prekvapila nás kvalita obrazu adeti sa tešia na každú ďalšiu hodinu angličtiny. Premietanie cez projektor si obľúbili natoľko, že im pred spaním za odmenu púšťame rozprávky," doplnila Katarína Del Rio. Vzhľadom na vysoký záujem rodičov, aby ich deti navštevovali hodiny angličtiny, sa škôlka rozhodla využívať projektor a metodiku Jolly Phonics aj u starších detí, a to externou formou prostredníctvom Home-school centra.

Súkromné predškolské zariadenie – Škôlka Vilka

Škôlka Vilka je súkromné bilingválne predškolské zariadenie určené pre deti vo veku od dvoch do šiestich rokov, zamerané na vzdelávanie a rozvoj detí tvorivými formami. Denný program je preto vytváraný tak, aby v ňom boli zastúpené všetky prvky tvorivosti - hudobnej, výtvarnej, dramatickej i pohybovej a je vedenýkvalifikovaným personálom s osobným vzťahom k niektorej zložke tvorby. Hlavný dôraz sa kladie na výučbu anglického jazyka, v prípade záujmu rodiča sa pridáva aj španielsky jazyk. Využívame metodiku Jolly Phonics, ktorú okrem iného aplikujeme aj v Home-school centre pre deti vo veku 1. – 4. ročníka ZŠ. Rovnakú dôležitosť má aj predškolská príprava v slovenčine. Pri tvorbe a realizácii výchovného programu sa držíme Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorý si adekvátne prispôsobujeme pre potreby škôlky.