Uchopenie inteligentnej výroby do oboch robotických rúk

Dvojramenné autonómne roboty spoločnosti Epson pomáhajú európskym výrobcom vytvárať inteligentnejšie zostavovacie linky

Uchopenie inteligentnej výroby do oboch robotických rúk

Dvojramenné autonómne roboty spoločnosti Epson pomáhajú európskym výrobcom vytvárať inteligentnejšie zostavovacie linky

Spoločnosť Epson sa podujala využiť svoje hlavné technológie a priniesť zmenu v štyroch kľúčových oblastiach. Jednou z nich je sektor výroby. Pri tejto výzve sme odolali pokušeniu zaspať na našich vavrínoch vedúceho globálneho poskytovateľa systému SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm – zostavovacie robotické rameno selektívneho súladu) a zamerali sme sa na to, aby sme prekonávali očakávania svojich zákazníkov. Preto teraz vyvíjame pokročilé roboty, ktoré môžu revolučne zmeniť výrobné procesy.

Meniaci sa kontext pre európskych a globálnych výrobcov

Hoci výroba je už dlho mechanizovaná, kvantita a kvalita vo výrobe zostáva stále závislá na ľuďoch. To sa čoskoro zmení. Začína sa prejavovať nedostatok ľudskej pracovnej sily spôsobený klesajúcou pôrodnosťou v pokročilých ekonomikách a rastúcou úrovňou príjmov vo vynárajúcich sa ekonomikách.

Vysoké európske náklady na zdroje, energiu a zamestnancov znamenajú, že ak chce byť niekto konkurencieschopný na globálnom trhu, musí prinášať vysokokvalitné výrobky s efektívnym využitím zdrojov. Túto priepasť pomáha prekonávať inteligentná výroba, ktorá vzniká okolo inovatívnych informačných technológií, ako sú automatizované roboty, RFID a digitálne inovácie, ako napríklad zaznamenávanie údajov, technológia „cloud computing“ a analýzy veľkého množstva údajov.

Navyše, produkty sú čoraz sofistikovanejšie a komplexnejšie. Mnohé, ako je napríklad nositeľná technológia a prenosné zariadenia, vyžadujú výrobnú precíznosť a presnosť, ktorá presahuje možnosti ľudí.

Autonómne dvojramenné roboty, ktoré „počujú, vidia a myslia“

Spoločnosť Epson prelomila novú hranicu, keď vyvinula autonómne dvojramenné roboty, ktoré vidia, cítia, myslia a potom pracujú.

Bežné roboty vyžadujú špeciálnu inštaláciu na výrobných linkách. Avšak používateľom autonómnych dvojramenných robotov od spoločnosti Epson stačí, aby im dali pokyny týkajúce sa súčiastok alebo iných predmetov, ktoré majú byť spracované, a pracovné scenáre.

Ak autonómny dvojramenný robot dostane pokyn zložiť dohromady dve súčiastky, najskôr urobí trojdimenzionálny obraz jednotlivých predmetov pomocou kamier nainštalovaných v hlave a ramenách. „Uvidí“ tvar podobne, ako človek. Potom uchopí súčasti viacúčelovými koncovými úchopmi, ktoré, podobne ako ruky, cítia, akú správnu silu majú použiť. Napokon pomocou informácií z kamier a senzorov si robot „premyslí“ najlepšie pohyby potrebné na dokončenie úlohy. Podobne ako človek, aj robot dokáže používať bežné nástroje.

Spoločnosť Epson tvorí budúcnosť, v ktorej bude používanie autonómnych dvojramenných robotov hospodárne v nízkoobjemovej výrobe a iných náročných oblastiach.

Nezávislejšie roboty výrobcu odbremenia od potreby drahého periférneho vybavenia alebo komplexných programov na automatizáciu ich prevádzky. Namiesto toho by roboty malo byť možné rýchlo a jednoducho pretransformovať pre rozličné procesy a produkty.

Vytvorené na základe skúsenosti

V spoločnosti Epson sa vždy snažíme budovať svoje hlavné silné stránky a odbornosť, aby sme zaistili, že produkty, ktoré prinášame na trh, sú tie najlepšie vo svojej triede. Vývoj autonómnych dvojramenných robotov spája naše technické i výrobné skúsenosti do skvelého výsledku.

Jedna z troch hlavných vlastných technológií spoločnosti Epson tvorí jadro tohto produktu – technológia snímania QMEMs, ktoré pomohla spoločnosti Epson dosiahnuť jedinečnú pozíciu na mnohých trhoch komponentov B2B. Tieto extrémne citlivo reagujúce silové senzory fungujú ako ľudské zmyslové vnímanie, čo robotom umožňuje automaticky upravovať silu, ktorú aplikujú na predmety. Tým sa ešte viac zvyšuje ich prispôsobivosť vo výrobe.

Spoločnosť Epson je samozrejme zároveň hlavným globálnym výrobcom tlačových a projektorových technológií s predajnými a servisnými miestami v 53 krajinách. V rámci dopytu po svojich produktoch spoločnosť Epson zamestnáva mnoho ľudí vo výrobných továrňach po celom svete, takže keď ide o vytvorenie robota do výroby, máme mnoho miliónov, ak nie miliárd, hodín know-how ľudskej (a robotickej) práce, ktoré začleňujeme do návrhov.

Tieto skúsenosti sme využili na vývoj balíkov výrobných riešení, ktoré zahŕňajú roboty, periférnu snímaciu technológiu, systémy robotického videnia, profesionálne rady a oveľa viac.

Kam odtiaľto smerujeme

Spoločnosť Epson vidí obrovské príležitosti v inteligentnej výrobe i tzv. internete vecí (IOT – Internet of Things). Chceme oslobodiť ľudí od nekvalifikovanej práce a umožniť im využívať čas kreatívnejšie a produktívnejšie.

Preto chce spoločnosť Epson prinášať robotické riešenia na automatizáciu celého výrobného procesu od surovín po dodanie.

V iných podnikateľských oblastiach sme už identifikovali rýchlo sa rozširujúce trhy robotov pre oblasť elektroniky, automobilov a medicíny. Vyžadujú menšie, inteligentnejšie, technicky sofistikovanejšie produkty – ideálne využitie pre kompaktné, ľahké a veľmi precízne roboty od spoločnosti Epson.

A samozrejme, nemali by sme zabúdať na domáce roboty – ale to je možno iný príbeh...

Ďalšie informácie nájdete na adrese kliknite tu