Technológia spoločnosti Epson prispieva k programu Smart Sustainable City Organizácie Spojených národov v spolupráci so spoločnosťou Ålesund FutureLab

Spoločnosť Epson sa podieľa ako partner na programe OSN Smart Cities

Technológia spoločnosti Epson prispieva k programu Smart Sustainable City Organizácie Spojených národov v spolupráci so spoločnosťou Ålesund FutureLab

Technológia spoločnosti Epson prispieva k programu Smart Sustainable City Organizácie Spojených národov v spolupráci so spoločnosťou Ålesund FutureLab

Spoločnosť Global Technology Epson podpísala zmluvu ako technologický partner spoločnosti Ålesund FuturLab v iniciatíve U4SSC (program implementácia United for Smart Sustainable Cities), ktorá je súčasťou programu OSN zameraného na využívanie technológií na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) v mestách na celom svete.  

Spoločnosť Ålesund FutureLab sídli v nórskom prístave súostrovia Ålesund a tvorí ju interdisciplinárna partnerská sieť zložená z akademickej obce, verejného sektora, priemyslu a obchodu. Bola vytvorená s cieľom urýchliť trvalo udržateľný rozvoj a spolupracovať na inteligentných a udržateľných projektoch vrátane rozvoja platformy digitálnej spolupráce na vytváranie inteligentnejších miest na celom svete.

Spoločnosť Epson už úzko spolupracuje s Offshore Simulátorovým Centrom (OSC) v areáli Ålesund, ktoré využíva technológiu Epson na podporu nórskeho námorného kompetenčného centra (NMK).  V NMK zohrávajú laserové projektory Epson kľúčovú úlohu pri vývoji inteligentnejších riešení vrátane vytvorenia virtuálnych konferenčných priestorov, rozvoja kontrolných miestností pre autonómne plavidlá na monitorovanie lodnej dopravy v reálnom čase a na formovanie budúcnosti svetového námorného priemyslu.

Odborné znalosti a vizualizačné technológie spoločnosti Epson, ktoré sa používajú v simulátore prepravy NMK, sa teraz používajú na iné núdzové plánovanie vrátane scenárov pre hasičské a záchranné služby, aby sa skrátila doba odozvy bez potreby novej výstavby ciest. Tento vizualizačný nástroj sa stal aj oficiálnym nástrojom OSN na simuláciu rozvoja miest vo všetkých mestách na svete.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť a CSR, Epson Europe, uviedol: „Je nám cťou byť pozvaní na účasť na tomto projekte transformujúcom spoločnosť. Program implementácie U4SSC pomôže mestám a spoločnostiam na celom svete premeniť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN vo výsledky. V roku 2020 bude program aktívne pracovať na vytvorení pevného rámca pre miestny rozvoj a pri používaní najlepších dostupných technológií poskytne inteligentnejšie riešenia pre mestá a komunity na celom svete.

„Prostredníctvom partnerstva s programom U4SSC sa spoločnosť Epson zúčastní globálnej siete, v ktorej si mestá vymieňajú svoje znalosti, aby našli udržateľné a inteligentné riešenia.  Spoločnosť Epson sa zaviazala plniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a táto iniciatíva sa týka SDG17 pri rozvíjaní účinných partnerstiev na dosiahnutie pozitívnych spoločenských zmien.“

Marielle Furnes Mannseth, generálna riaditeľka spoločnosti Ålesund FutureLab, dodala: „Spoločnosť Epson je dôležitou súčasťou programu a spoločnosť Ålesund FutureLab sa teší, že získala za partnera jedného z najväčších technologických výrobcov v oblasti IT. Toto partnerstvo tak získava novú perspektívu s väčším rozsahom a my sa tešíme na spoluprácu so spoločnosťou Epson pri vývoji nových technologických riešení pre inteligentné mestá OSN.“

KONIEC

 

Poznámky pre redaktorov:

O spoločnosti Epson
Spoločnosť Epson je globálny technologický líder, ktorý sa venuje tomu, aby sa stal pre spoločnosť nevyhnutným, tým, že spája ľudí, veci a informácie svojimi originálnymi a presnými technológiami v kompaktných rozmeroch. Spoločnosť sa zameriava na inovácie v oblasti riadenia a prekračuje očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľných zariadení a robotiky. Spoločnosť Epson je hrdá na svoje príspevky k realizácii trvalo udržateľnej spoločnosti a na pokračujúce úsilie o dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Epson Corporation pôsobiaca na celom svete, ktorá je vedená japonskou spoločnosťou Seiko Epson Corporation generuje ročný obrat viac ako 1 bilión JPY.

www.global.epson.com

 

Spoločnosť Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. sídli v Amsterdame a predstavuje oblastné centrum pre Európu, Blízky východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe so svojimi 1 830 zamestnancami dosiahla vo fiškálnom roku 2017 predaje v objeme 1,7 miliardy eur. http://www.epson.eu

 

Environmentálna vízia 2050 spoločnosti Epson  

http://eco.epson.com/

 

O implementačnom programe U4SSC

16 organizácií OSN stojí za vývojom meracieho nástroja, ktorý umožňuje vyhodnotiť výkonnosť miest a komunít v každej krajine, ako aj to, kde majú najlepšie podmienky na inteligentný a udržateľný rozvoj a tvorbu hodnoty. Týka sa to každého miesta individuálne, ale predovšetkým spolu s ďalšími partnermi vo všetkých sektoroch a krajinách.

 

Ålesund ako prvý región

V posledných troch rokoch bolo pomocou tohto nástroja vyhodnotených 100 miest na celom svete. Nová obec Ålesund, ktorá sa skladá z piatich bývalých obcí, Sula a Giske bola prvým regionálnym mestom, ktoré sa zapojilo do tejto siete. Pomocou nástroja merania zhromažďoval tím medzinárodných a miestnych odborníkov dáta a kľúčové ukazovatele výkonnosti k vývoju profilu inteligentného mesta a analyzoval postoj regiónu naviazaný na používanie inteligentných technológií a udržateľnosti. Štúdia okrem iného zahŕňa zdravie ľudí, ako aj fungovanie systému zdravotnej starostlivosti, stratu vody, verejnú dopravu, organizované vonkajšie priestory, vzdelávanie, rovnosť a pod. Projekt vždy zohľadnil skutočnosť, že ciele udržateľnosti nebude možné dosiahnuť bez úzkej spolupráce so súkromnými podnikmi a akademickou obcou.

Iné obce v Nórsku, ako sú Asker, Bærum, Trondheim, Bodø, Rana, Stavanger, Haugesund, Narvik, Karmøy, Molde a Kristiansund, tiež vykonávajú alebo dokončili svoje analýzy kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Prípadovú štúdiu si pozrite tu: https://www.youtube.com/watch?v=8N1dsqYduTs

https://www.epson.co.uk/insights/casestudy/epson-projectors-help-shape-the-maritime-industry-at-campus-aalesund?preview=1