Spoločnosť Epson vyhlasuje súťaž o roboty

Vkladáme technológiu do rúk budúcnosti: Spoločnosť Epson vyhlasuje v oblasti EMEAR súťaž o 3 roboty

Spoločnosť Epson vyhlasuje súťaž o roboty

Zvislý robot so šiestimi kĺbmi VT6

Priemysel 4.0 je skutočnosťou a Epson – popredný celosvetový výrobca robotov SCARA a dodávateľ automatizačných riešení od roka 1980 – je pripravená stáť v čele tejto zmeny. S rozširovaním automatizácie prichádza mnoho nových a inovatívnych aplikácií pre roboty. Priniesli revolúciu do priemyslu a iných odvetví a majú potenciál radikálne zlepšiť kvalitu našich životov v pracovnom prostredí.

Súťaž o 3 roboty

Spoločnosť Epson vkladá svoju najnovšiu technológiu do rúk budúcnosti: univerzít, stredných škôl a výskumných inštitúcií v celej oblasti EMEAR. Prečo sme zvolili vzdelávacie a výskumné inštitúcie? Aby sme podporili rast, rozvoj a konkurencieschopnosť priemyslu a automatizácie.

Svoje žiadosti posielajte online ( https://www.epson.eu/robots-contest) od 1. septembra 2018.

  • Žiadatelia, ktorí odošlú svoj návrh pred 15. decembrom 2018, získajú možnosť vyhrať až 3 roboty Epson na podporu svojho projektu.
  • Žiadatelia budú hodnotení podľa zoznamu kritérií, medzi ktoré patrí inovatívnosť, príspevok k vzdelávaniu, rozvoj schopností, jedinečnosť využitia robotu a udržateľnosť.
  • Žiadatelia z užšieho výberu budú vyzvaní, aby predstavili svoju žiadosť pred panelom hodnotiteľov.

„Vedomosti a kreativita sú kľúčom k inováciám. Spoločnosť Epson si uvedomuje nutnosť propagovať a podporovať rozvoj talentov a vedomostí. Generáciu Y, ktorá tvorí 50 % svetovej populácie, čaká radikálne odlišné pracovné prostredie. Vieme, že mladí ľudia majú potenciál, takže naša súťaž je navrhnutá tak, aby zverila technológiu budúcnosti do ich rúk,“ hovorí Volker Spanier, vedúci oddelenia robotických riešení v spoločnosti Epson Europe.

Očakáva sa, že počet priemyselných robotov nasadených po celom svete sa do roka 2019 zvýši na približne 2,6 milióna. Najmä v strednej a východnej Európe má v najbližších dvoch rokoch rásť nasadenie robotov medziročne o 20 %, čo je celosvetovo najvyšší rast po Číne.

V dôsledku tohto rastu má robotika kľúčový význam pre budúcnosť výroby, zdravotníckej starostlivosti a mnohých iných odvetví. Roboty tiež môžu pomáhať pri vzdelávaní a pri znižovaní množstva odpadu a spotreby energie. Spoločnosť Epson ponúka mladým ľuďom v oblasti EMEAR príležitosť vymyslieť lepší svet s robotmi.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže,