Spoločnosť Epson Toyocom vyvíja najmenšie nízkoprúdové moduly hodín reálneho času na svete

18. decembra 2008 - Spoločnosť Epson Toyocom Corporation, špička v oblasti kryštálových produktov vyvinula najmenšie moduly hodín reálneho času na svete (*1). Maximálne rozmery nových modulov RTC, RX-4571BD a RX-8571BD, sú len 3,4 mm x 1,7 mm x 1,0 mm.Ich plocha a objem sú o 43 % (resp. 52 %) nižšie než u konvenčných modulov hodín reálneho času v nízkoprúdových baleniach. To umožní výrobcom elektronického vybavenia zmenšiť ich produkty, a pritom zvýšiť ich výkon. Vzorky modulu RX-8571BD budú dostupné od apríla 2009.

Spoločnosť Epson Toyocom vyvíja najmenšie nízkoprúdové moduly hodín reálneho času na svete


V nedávnych rokoch prešli všetky typy elektronického vybavenia od kompaktných prenosných zariadení ako digitálne fotoaparáty a výrobky osobnej zdravotnej starostlivosti po vybavenie kancelárie a automatizácie priemyslu prudkým rastom funkcii a výkonu, spojený so znížením nákladov na spotrebu energie. Nie náhodou je na trhu veľký a stále rastúci dopyt po tenkých, priestorovo úsporných súčiastkach s nízkou spotrebou.
Aby vyhovela tejto požiadavke, vyvinula spoločnosť Epson Toyocom moduly hodín reálneho času RX-4571BD a RX-8571BD, a plánuje ich uviesť na trh. Po týchto moduloch je veľký dopyt kvôli aplikáciám na správu časových a dátumových dát.Modul RX-4571BD podporuje 3cestné sériové rozhranie, kým modul RX-8571BD je kompatibilný s rozhraním I2C-Bus(*2).
Moduly RX-4571BD a RX-8571BD vybavené mimoriadne kompaktným kryštálovým čipom QMEMS (*3) sú najmenšie moduly hodín reálneho času so vstavanou jednotkou s kryštálom. Spoločnosť Epson Toyocom dokázala zmenšiť veľkosť týchto modulov použitím novej štruktúry využívajúcej vlastnú štruktúru NPO (New Platform Oscillator) (*4), v ktorej je kryštál v keramickom puzdre uložený spolu s oscilačným okruhom do plastového puzdra. Spojenie kompaktnej jednotky s kryštálom a integrovaného obvodu hodín reálneho času namiesto použitia oddeleného riešenia významne znižuje nároky na priestor.
Moduly využívajú jednotku s kryštálom vloženú do mimoriadne kompaktného puzdra spolu s obvodmi pre správu kalendárnych a časových dát s nízkou spotrebou. V pohotovostnom režime odoberá modul RX-4571BD prúd 0,32 µA, modul RX-8571BD dokonca len 0,22 µA (pri napätí 3 V). Moduly RX-4571BD a RX-8571BD zvyšujú hodnotu systémov zákazníkov efektívnejším využitím na funkcie bohatého priestoru elektronických zariadení a predĺžením doby fungovania na batérie bez nabíjania.
Moduly sú ďalej výhodné tým, že zvyšujú spoľahlivosť a celkovú kvalitu systému. Vlastnosti jednotky s kryštálom sú overované pred ich odoslaním, čo odstraňuje nutnosť návrhu oscilačných okruhov a nastavovanie výstupných kmitočtov.

* Najmenší modul hodín reálneho času s integrovaným kryštálom. Overené pri výskume spoločnosti Epson Toyocom 10. decembra 2008.

Porovnanie veľkostí novo vyvinutých modulov RX-4571BD / RX-8571BD a konvenčných RX-4571LC / RX-8571LC
Vpravo: Novo vyvinuté RX-4571BD / RX-8571BD (3,4 × 1,7 × 1,0t mm)
Vľavo: Konvenčné RX-4571LC / RX-8571LC (3,6 × 2,8 × 1,2t mm)

*+tab1.gif+
Glosár
(*1) modul hodín reálneho času
Produkt integrujúci v jednom balení integrovaný obvod s funkciami na správu kalendárnych a časových dát a jednotku s kryštálom s kmitočtom 32 768 kHz. Tieto moduly sa používajú v počítačoch, faxoch a ďalšom elektronickom vybavení využívajúcom správu času. Moduly RTC odstraňujú nutnosť návrhu oscilačných okruhov a nastavovanie presnosti, navyše umožňujú efektívnejšie využitie priestoru na doske.
(*2) I2C-bus je ochranná známka spoločnosti NXP Semiconductors.
(*3) QMEMS
Skratka QMEMS vznikla zo slova „Quartz“ (angl. kremík), čo je kryštalický materiál s vynikajúcimi vlastnosťami, ako je stabilita a presnosť, a inej skratky „MEMS“ (mikroelektromechanický systém). Kremíkové zariadenia QMEMS na rozdiel od zariadení MEMS nepoužívajú polovodiče. Na kremíku vykonávame presné mikroopracovanie, aby sme zaručili vysoký výkon v kompaktnom balení.
QMEMS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Epson Toyocom.
(*4) Štruktúra NPO (New Platform Oscillator)
Oscilátor spojujúci kryštál v keramickom puzdre s oscilačným okruhom v jednom plastovom puzdre. Lepšia absorpcia tepelného zaťaženia a odolnosť voči otrasom dávajú oproti keramickým puzdrám štruktúre NPO vyššiu priepustnosť pri dávkovom spracovaní.

O spoločnosti Epson
Spoločnosť Epson je popredným svetovým výrobcom zobrazovacích a tlačových zariadení vrátane tlačiarní, projektorov 3LCD a malých a stredne veľkých displejov LCD. Spoločnosť Epson má inovatívny a kreatívny prístup a jej cieľom je prekonávať vízie a očakávania zákazníkov po celom svete prostredníctvom produktov, ktoré sú známe pre svoju vynikajúcu kvalitu, funkčnosť, nenáročnosť na priestor a úsporu energie.
Spoločnosť Epson predstavuje sieť 107 spoločností po celom svete s počtom 93 279 zamestnancov a je hrdá na svoju prácu v rámci ochrany životného prostredia a v ďalších oblastiach, v ktorých pôsobí. Je vedená japonskou spoločnosťou Seiko Epson Corp. Celkový predaj tejto skupiny bol vo fiškálnom roku 2007 1 347 miliardy jenov.

O spoločnosti Epson Toyocom
Spoločnosť Epson Toyocom Corporation bola vytvorená pri integrácii oblasti spracovania kremíku spoločnosťou Seiko Epson Corporation a Toyo Communication Equipment Co., Ltd. v októbri 2005. Spoločnosť Epson Toyocom sa drží „trojrozmernej stratégie“, pri ktorej dochádza k horizontálnemu rastu expanziou troch kategórií zariadení – časovacích a detekčných zariadení a optických jednotiek – a k vertikálnemu rastu spojením produktov z týchto kategórií. S pomocou tejto stratégie sa spoločnosť Epson Toyocom chce stať vedúcou spoločnosťou v oblasti kremíkových zariadení, predávajúcou širokú škálu produktov zákazníkom po celom svete, mobilnými telefónmi pre spotrebiteľov počínajúc a priemyslovým využitím napr. v automobilových a kľúčových sieťových systémoch končiac.Spoločnosť Epson Toyocom má momentálne 8 výrobných závodov a vyše 7 000 zamestnancov na celom svete.