Spoločnosť Epson sa stáva súčasťou organizácie CSR Europe

Potvrdzuje tak svoje záväzky voči ľuďom, planéte a procesom

Spoločnosť Epson sa stáva súčasťou organizácie CSR Europe

Spoločnosť Epson oznamuje, že sa stala súčasťou organizácie CSR Europe, aby posilnila svoje snahy a zamerala sa na sociálnu zodpovednosť firmy globálne aj v rámci Európy, a to v čase, kedy sa sociálna zodpovednosť firiem stáva čoraz rozhodujúcejšou pre podniky v Európe. Pre Epson a organizáciu CSR Europe ide o dlhodobý zámer pri neustálom rozvoji. Navyše keď berieme do úvahy rastúcu pozornosť, ktorú Európa kladie na dôležitosť trojnásobnej zodpovednosti (finančnej, sociálnej a environmentálnej) a pokyny Európskej komisie týkajúce sa nefinančného vykazovania, ktoré boli vydané v júni 2017, je dôležité zvyšovať mieru ochrany životného prostredia a podporovať medzinárodný pokrok v oblasti sociálnej zodpovednosti firiem.

Spoločnosť Epson postupne znižuje hodnoty plynov CFC z deväťdesiatych rokoch a jej aktuálnym cieľom znížiť emisie CO2 o 90 % v rámci životného cyklu všetkých produktov a služieb do roku 2050, takže svoju podporu udržateľnosti životného prostredia berie vážne. Ako špičkový poskytovateľ technológií sa spoločnosť Epson snaží znižovať svoj vplyv na životné prostredie aj vplyv svojich zákazníkov prostredníctvom účinných, kompaktných a presných technológií v rámci atramentových tlačiarní, vizuálnej komunikácie, nositeľných technológií a robotiky. Spoločnosť Epson navyše presadzuje sociálnu zodpovednosť a vysoký štandard medzinárodnej správy dodávateľského reťazca ako podstatnú súčasť svojej firemnej kultúry. Neustále sa snaží zlepšovať obchodné a pracovné procesy, aby sa dosiahla budúcnosť, kde ľudia nebudú musieť vykonávať opakujúcu sa manuálnu prácu a zákazníci budú ťažiť z inovatívnych a vysokovýkonných technológií prostredníctvom lepšej produktivity, presnosti a kreativity.

„Sme presvedčení, že treba urobiť viac v oblasti firemnej zodpovednosti v celej Európe. Preto nás teší, že sme sa pripojili k ďalším 48 členom organizácie CSR Europe, ktorí zdieľajú spoločný cieľ podpory princípov CSR, osvedčených postupov a štandardov v Európe,“ hovorí Henning Ohlsson, riaditeľ pre Epson Europe CSR. Dodáva: „Veríme, že spolu sa môžeme posunúť k udržateľnejšej budúcnosti Európy a spoločnosti, v ktorej ľudia žijú bezpečný, produktívny a zdravý život.“

Stefan Crets, výkonný riaditeľ organizácie CSR Europe: „Začlenenie sa do vedúcej organizácie v oblasti udržateľnosti, ako je CSR Europe, dokazuje odhodlanie spoločnosti Epson prispieť k európskej a globálnej udržateľnosti. Poskytne to príležitosť na ďalšie zlepšovanie a vzájomné učenie sa. Navyše to umožní zapojenie sa do spolupráce špičkových spoločností v oblasti definovanými v Cieľoch udržateľného rozvoja OSN, ktoré predstavujú jadro firemného programu organizácie CSR Europe.“

Silné dedičstvo spoločnosti Epson a jej kľúčové technológie majú základ v duchu japonskej remeselnej zručnosti známej ako „monozukuri". „Vďaka tomuto a nášmu základnému presvedčeniu, že vynikajúci hardvér je kľúčom k progresívnej spoločnosti, sme dokázali na trh priniesť inovatívnu a predsa udržateľnú technológiu,“ dodáva Henning Ohlsson, riaditeľ pre Epson Europe CSR. Pokračuje: „Keď si napríklad pozrieme výsledky a porovnania priemyselných testov pre naše atramentové tlačiarne, čísla hovoria sami za seba. Ak si spoločnosti vyberú investíciu do technológie atramentovej tlače, môžu dosiahnuť až o 99 % menej odpadu, nulové emisie ozónu, o 92 % menej CO2 a o 96 % menej spotrebovanej energie. 1. Ak si to predstavíme v kontexte: ak by všetky firmy prešli na atramentovú tlač, ušetrilo by sa dostatok energie pre minimálne 507 000 domácností v Európe. 2.”

O spoločnosti CSR Europe

CSR Europe je vedúcou európskou sieťou sociálne zodpovedných firiem (CSR – Corporate Social Responsibility). Prostredníctvom svojej siete  48 firemných členov a  42 národných organizácií CSR združuje viac ako 10 000 spoločností a funguje ako platforma pre tie, ktoré sa snažia zlepšiť udržateľný rast a pozitívne prispievať do spoločnosti. Pri svojom poslaní presadzovať program udržateľnosti prekračuje organizácia CSR Europe hranice Európy a spolupracuje s organizáciami CSR aj v iných oblastiach sveta. Organizácia CSR Europe stavia na svojej iniciatíve Enterprise 2020 s programom výmeny udržateľného podnikania, ktorý formuje iniciatívy s viacerými zainteresovanými stranami a odpovedá na program Organizácie spojených národov Agenda 2030 – udržateľný rozvoj.

[1] Výskum uskutočnený spoločnosťou BLI, 2015
[2] Čísla podľa jednotlivých európskych krajín: Nemecko (170 000 domácností), Spojené kráľovstvo (60 000 domácností), Francúzsko (56 000 domácností), Taliansko (95 000 domácností), Španielsko (24 000 domácností), WE15 a Grécko (507 000 domácností).