Spoločnosť Epson prináša užívateľom tlačiarní Stylus Pro GS6000 jednoduché riešenia profilov

Nový program certifikácie médií urýchľuje a uľahčuje proces priradenia vhodných profesionálnych médií k odporučeným profilom

Spoločnosť Epson prináša užívateľom tlačiarní Stylus Pro GS6000 jednoduché riešenia profilov

Spoločnosť Epson® reagovala na požiadavky zákazníkov a za účelom vytvorenia databázy odporučených médií a optimalizovaných ICC profilov vytvorila „Program certifikácie médií“. Toto riešenie ponúka užívateľom tlačiarní Epson Stylus Pro GS6000 jednoduchý systém „click and go“, ktorý identifikuje odporučené profily, eliminuje potrebu samostatného vytvárania vlastných profilov či nutnosť opakovane kontaktovať dodávateľov RIP softwaru zakaždým, keď dôjde k zmene vybraného typu alebo značky média.

V spolupráci s nezávislou spoločnosťou Color Concepts, ktorá sa zameriava na profilovanie, certifikáciu a testovanie, spoločnosť Epson prizvala všetkých výrobcov médií vhodných na použitie s tlačiarňou Stylus Pro GS6000, aby si za účelom vytvorenia ICC profilov pre každé médium nechali otestovať svoje materiály.

Spoločnosť Color Concepts bude tieto médiá testovať pomocou RIP programov, vhodných na použitie s tlačiarňou Epson Stylus Pro GS6000, a tieto materiály budú na základe výsledkov týchto testov spoločnosťou Epson certifikované. Výsledky budú tvoriť živú databázu, do ktorej môžu zákazníci spoločnosti Epson nahliadať prostredníctvom webovej stránky http://epson.color-base.com, aby tu získali okamžité informácie k zvoleným médiám, a zároveň si mohli stiahnuť odporúčané nastavenie profilu na použitie vybraného média.

Frans Craandjik zo spoločnosti Epson Europe dodáva: „Vývojom tejto databázy médií sa naša spoločnosť usiluje o to, aby užívateľom tlačiarne Stylus Pro GS6000 ušetrila drahocenný čas a úsilie vynaložené pri nastavovaní profilov pre vybrané médiá.

Táto databáza tiež pomôže zabezpečiť, aby zákazníci prostredníctvom našich tlačiarní  dosahovali najlepšie možné výsledky. Použitím certifikovaných médií a k nim priradených odporučených profilov budú užívatelia zakaždým schopní zabezpečiť  presnosť a vysokú kvalitu svojich výstupov.