Prečo si myslím, že monozukuri nie je len umením pre výrobu, ale aj umením pre spoločnosť

Vášeň pre technológiu

Prečo si myslím, že monozukuri nie je len umením pre výrobu, ale aj umením pre spoločnosť

Keď som začal ako inžinier v tlačovom odvetví na sklonku 70-tych rokov minulého storočia, nebolo možné si predstaviť, že spoločnosť Epson sa stane spoločnosťou, akou je dnes. Svetový technologický líder s poslaním prispieť k lepšej spoločnosti. Ľudí prekvapuje, keď sa dozvedia, že spoločnosť Epson je viac ako len spoločnosť vyrábajúca tlačiarne. Neustále sa snažíme otvárať nové dimenzie prostredníctvom svojich originálnych technológií. A práve táto snaha skúšať nové veci a túžba posunúť sa smerom k neočakávanému je potrebná čoraz viac v našich životoch. Ľudia váhavo prijímajú výhody, ktoré technológia prinesie v rámci zvýšenia produktivity, ale zároveň sa cítia čoraz viac odcudzení a vzdorujúci. Našou úlohou je zmierniť tento strach a vytvoriť produkty, ktoré pomáhajú riešiť skutočné problémy. Ako organizácia máme zodpovednosť integrovať technológiu na pracoviskách. Ako spoločnosť máme zas úlohu prijímať príležitosti, ktoré technológia ponúka.

Pozitívny sila v spoločnosti

Musím však pripustiť, že naša spoločnosť nebola vždy tak zameraná na zákazníka a bolo obdobie, keď sme žiaľ pozerali viac na konkurenciu ako na zákazníkov. Keď som sa stal prezidentom, zameral som sa na cieľ, ktorým je nenahraditeľná spoločnosť fungujúca ako pozitívna sila v spoločnosti. Vždy som si vážil tradičného japonského ducha monozukuri(umenie a veda v oblasti výroby), ktorý určuje naše základy a umožňuje nám prinášať inovatívne produkty na trh. A cítil som, že je čas vrátiť sa k týmto koreňom. Monozukuribolo vždy v centre všetkého, čo sme robili, odkedy sme začali vyrábať vysoko presné súčasti hodiniek pred 75 rokmi, a hoci mnohí z našich konkurentov prenechávajú výrobu iným spoločnostiam. My sme pyšní na náš vertikálne integrovaný obchodný model, čo znamená, že nielen vyrábame svoje vlastné produkty, ale zachovávame si aj schopnosť reagovať na potreby zákazníkov v oblasti dizajnu a výroby produktov. Nie je to však len filozofia vyjadrená v každom produkte spoločnosti Epson. Prejavuje sa aj v spôsobe, akým fungujeme, a som presvedčený, že tieto dávne hodnoty možno uplatniť aj v dnešnom svete i v budúcnosti. Monozukuri obsahuje dva princípy, o ktorých som presvedčený, že budú rezonovať v dnešnej spoločnosti.

Zameranie na zákazníka

Prvou oblasťou je „ zameranie na zákazníka”. Je dôležité mať víziu (či už pre jednotlivca alebo organizáciu). Táto vízia by však mala byť realistická a mala by odpovedať na potreby ľudí okolo nás. Práve tento prístup sme zaujali pri vývoji radu inteligentných okuliarov Moverio od spoločnosti Epson. Tam kde iný zamerali svoj sortiment na zákazníkov, spoločnosť Epson videla jedinečnú príležitosť vyvíjať produkt vhodný pre priemysel a potreby firiem. Hoci sme mali veľa možností, ktorým smerom tento produkt viesť, počúvali sme to, čo zákazníci chceli – napríklad odolnejšiu a robustnejšiu konštrukciu, vyššiu kvalitu kamery a dlhšiu životnosť batérie. Chceli sme vytvoriť jedinečný produkt, ktorý by iní nemohli napodobniť pre technológiu spoločnosti Epson, ktorá sa v ňom uplatňuje. Výsledkom je veľmi dobre využiteľný produkt, ktorého úspešnosť na trhu rástla a tento model budeme naďalej zdokonaľovať, aby sme reagovali na rozvoj priemyselných požiadaviek.

Neustále zlepšovanie

Druhú oblasť tvorí „neustále zlepšovanie . Všetko, čo robíme, by malo byť zamerané na vyšší cieľ, zaujatie jednomyseľného prístupu a prinášanie neustálych zlepšení, ktoré nám pomôže cieľ dosiahnuť. Hoci sa môžu objaviť výzvy, tento prístup nás posilňuje v ďalšej ceste, a to aj vtedy, keď sa ostatní naokolo môžu vzdávať. Práve táto sila v spojení s našou víziou tlače na konci 80-tych rokov minulého storočia, ktorá môj tím a mňa priviedla k predstavám budúcich možností, ktoré technológia piezo mohla priniesť do oblasti tlače. V 90-tych rokoch minulého storočia prišlo ovocie v podobe mojej vedúcej pozície tímu 80 zručných projektových vývojárov, s ktorým sme začali pracovať na komercializácii technológie Micro Piezo. Dnes máme jeden z najinovatívnejších radov atramentových tlačiarní, ktorý využíva túto technológiu a zákazníkom prináša celú škálu výhod v oblasti životného prostredia, účinnosti a produktivity. 

Epson ako vedúca technologická spoločnosť

Toto nastavenie som aplikoval vo svojej úlohe prezidenta spoločnosti Epson aj mimo technologickej oblasti. V spojitosti so svojou skúsenosťou inžiniera som hľadal spôsob, ako zamerať a koncentrovať našu spoločnosť na naše silné stránky a využiť ich v oblastiach, kde môžeme vytvoriť originálne hodnoty a skutočne meniť životy ľudí. Táto myšlienka priniesla ovocie v roku 2016, keď som vytvoril víziu spoločnosti, ktorá sa zameria na štyri kľúčové oblasti inovácií: atramentová tlač, vizuálna komunikácia, nositeľné technológie a robotika. Výsledkom je, že naša spoločnosť zažíva v týchto strategických segmentoch výrazný rast. Spoločnosť Epson sa dnes reálne radí medzi vedúce technologické svetové spoločnosti s výnosmi z predaja vo výške 9 miliárd USD*, s viac ako 80 000 zamestnancami v 86 krajinách a silnou, ak nie vedúcou, pozíciou na trhu v týchto štyroch kľúčových oblastiach – atramentové tlačiarne, projektory, inteligentné okuliare a priemyselná robotika. Sme tiež strediskom inovácií. Každý deň venujeme na výskum a vývoj 1,4 milióna EUR, každý rok podáme okolo 4 000 nových patentov (a svetovo vlastníme zhruba 50 000 patentov) a počas šiestich po sebe nasledujúcich rokoch sme boli zvolení za jedného zo 100 najlepších svetových inovátorov. [1].

 

[1] V roku 2017 bola spoločnosť Epson uvedená medzi 100 najlepšími svetovými inovátormi roku 2016, ktorých označila philadelphská spoločnosť Clarivate Analytics, predtým známa ako spoločnosť Intellectual Property & Science Thomsona Reutersa. V tomto zozname bola spoločnosť Epson uvedená každý rok od roku 2011.

 

Firemná vízia spoločnosti Epson

Teraz sa pripravujeme na novú kapitolu a som pripravený viesť spoločnosť dopredu. V našej firemnej vízii (Vízia spoločnosti Epson 25) ide o rast na základe vytvárania a vyvíjania škály produktov, ktoré vytvárajú originálne hodnoty a sú konkrétne určené pre nový, prepojený vek ľudí, vecí a informácií. Od tejto vízie očakávame, že do roku 2025 prinesie globálne výnosy vo výške 1 700 miliárd yenov (pribl. 15 miliárd USD)., a zároveň zostane víziou zakorenenou v našom duchu remeselnej výroby, oddanosti našim zákazníkom a záväzku našej zodpovednosti pomáhať chrániť svet, v ktorom žijeme.

Máme potenciál byť oveľa viac ako len tlačovou spoločnosťou. Hoci táto oblasť je a zostane hlavnou súčasťou toho, kto sme, máme silu rásť v oblasti robotiky, nositeľných technológií a projektorov vďaka svojmu výskumu a vývoju a výrobnému dedičstvu – monozukuriMojím cieľom je inovovať a vytvárať nové technológie s cieľom vytvoriť lepšiu spoločnosť, pretože je isté, že tá zmení svet okolo nás. Som presvedčený, že teraz je čas, aby sme všetci spravili ďalší krok vpred a pokúsime sa ho urobiť spoločne.