Papier zostáva – 76 percent ľudí pracujúcich v kancelárii na Slovensku verí, že „kancelária bez papiera“ je nereálna

Ako uvádza nová správa, tak koncept „kancelárie bez papiera“ sa nedarí premeniť v realitu, aj napriek rastúcej digitalizácie pracovísk a obavám o ochrane životného prostredia

Papier zostáva – 76 percent ľudí pracujúcich v kancelárii na Slovensku verí, že „kancelária bez papiera“ je nereálna

Bratislava, 31. január 2017 – Od okamžiku, kedy britsko-americký vedec Frederick Wilfrid zaoberajúci sa vedou o informáciách v roku 1978 po prvýkrát predpovedal „kanceláriu bez papiera“, uplynulo už 38 rokov. Realita súčasnosti je ale taká, že sa aj naďalej tlačiarne používajú každodenne. Podľa nezávislého prieskumu[1] realizovaného medzi viac ako 2 400 zamestnancami v regióne EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika), ktorý zadala spoločnosť Epson Europe, považuje 76% respondentov tlač za dôležitú, pretože im pomáha pracovať efektívne a prevažná väčšina (75%) považuje „kanceláriu bez papiera“ za nereálnu.

81% slovenských respondentov uviedlo, že považujú tlač za kľúčovú pre fungovanie svojho pracovného odvetvia, pričom prezradili, že tlačia v priemere 31 strán denne. Najobľúbenejšími položkami pre tlač sú pritom zmluvy, za nimi tesné nasledujú faktúry a tabuľky.

„Z nášho prieskumu jednoznačne vyplýva, že aj napriek pokroku v digitalizácii a tomu, že viac ako tretina podnikov (35%) v súčasnosti dáva prednosť digitalizácii dokumentov pred uchovávaním papierových kópií záznamov – ľudia stále radi pracujú s papierom a pri určitých typoch činností dávajú pred monitorom prednosť tlači,“ uviedol Marcel Divín, Branch Office Manager Epson CZ&SK.

Spôsob, akým tlač využívame, sa mení. Takmer polovica výtlačkov sa stáva buď bezprostredne odpadom (11%) alebo je určených ku krátkodobému použitiu (29%). To však nevypovedá o nižšej hodnote tlače – polovica zamestnancov (50%) uviedla, že by sa ich produktivita znížila, keby nemohli tlačiť – je to však faktor, na ktorý zamestnanci myslia: 98% z nich si myslí, že ochrana životného prostredia je dôležitá.

„Skutočnosť je taká, že spoločnosti potrebujú tlač, aby ich zamestnanci mohli pracovať efektívne, ale keď spoľahlivo zvážia, akej technológii dajú prednosť, môžu ťažiť z väčšej produktivity a zároveň taktiež z ekologických výhod,“ zdôraznil Marcel Divín. „Tým, že dajú prednosť atramentovým tlačiarňam pred porovnateľnými produktmi s laserovou technológiou, môžu dosiahnuť napr. dvojnásobného počtu výtlačkov, pritom vyprodukovať o 95% menej odpadu a zásadne znížiť spotrebu energie[2]. Tento fakt si ešte stále neuvedomuje alarmujúcich 72 percent spoločností na Slovensku.”

Je to jasná príležitosť pre spoločnosti na Slovensku. Až 50 percent z nich v súčasnosti nevyužíva IT strategickým spôsobom, a tak prichádzajú o možnosť značne ušetriť na nákladoch na tlač a obmedziť dopad tlače na životné prostredie.

„Nové technológie samozrejme menia spôsob, ako ľudia pracujú. V Epsone to môžeme pozorovať na príklade našej nositeľnej elektroniky a technológiách, ktoré využívajú naše projektory. Pokiaľ ale ide o čítanie, skenovanie, editovanie a zdieľanie dokumentov ako sú správy, emaily či prílohy, dávajú zamestnanci v kanceláriách – od povojnovej generácie až po generáciu vyrastajúcu  na internete – prednosť hmotnej, tlačenej verzii,” dodáva Marcel Divín. „Spoločnostiam by určite prospelo, keby si to uvedomili a využili príležitosti, ktoré im pomôžu dosiahnuť lepšie výsledky a vylepšiť ekologické renomé používaním starostlivo vybraných technológií, ktoré im pomôžu tento cieľ dosiahnuť.“

-Koniec-

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder spájajúci ľudí, veci a informácie vďaka originálnym a presným technológiám v kompaktných rozmeroch. Ponuka produktov spoločnosti Epson pozostáva z atramentových tlačiarní a digitálnych tlačových systémov, projektorov 3LCD, inteligentných okuliarov, snímacích systémov či priemyselných robotov. Spoločnosť Epson sa snaží prinášať inovácie a prekonávať očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľného príslušenstva a robotiky.

Skupina Epson, vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku, zamestnáva viac ako 67 000 ľudí v 90 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos komunitám, v ktorých pôsobí, a na svoje trvalé snahy o zníženie dopadu na životné prostredie.

www.global.epson.com

O spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. sídli v Amsterdame a je riadiacím centrom skupiny Epson pre Európu, Stredný východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 1 700 ľudí a vo fiškálnom roku 2015 zaznamenala obrat 1 577 miliónov eur. http://www.epson.sk

Environmentálna vízia 2050  

http://eco.epson.com/

Kontakt:

Kateřina Bradáčová
Marketing Coordinator CZ & SK
EPSON Europe B.V.
Greenline Kačerov
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha - Michle
Tel.:     +420 548 427 811
Fax:     +420 548 427 816

Mobile: +420 737 211 393

E-mail: katerina.bradacova@epson.eu

Tomáš Feč

PRime time, s.r.o.

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava 5

Tel.: +421 2 6224 0306

Mobile: +421 949 233 542

E-mail: fec@primetime.sk

 

[1] Prieskum bol realizovaný spoločnosťou Coleman Parks v období od októbra 2016 do januára 2017. Profil respondentov: malé a stredné podniky (10-250 zamestnancov). Zamestnanci, ktorí používajú tlačiareň pravidelne (minimálne raz týždenne). Celkom 2400 uskutočnených rozhovor v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Holandsku, Nórsku, Švédsku, Južnej Afrike, Izraeli a Grécku. Počty respondentov, ktorí sa v jednotlivých krajinách do prieskumu zapojili sú: Česká republika (250), Slovensko (250), Poľsko (200), Maďarsko (200), Rumunsko (100), Belgicko (200), Dánsko (100), Fínsko (100), Holandskoí (200), Nórsko (100), Švédsko (200), Južná Afrika (200), Izrael (200), Grécko (100). Upozorňujeme, že bol dodržiavaní štandardný postup pri zaokrúhľovaní, preto sa niektoré celkové hodnoty nerovnajú 100%. Ďalšie informácie o metodológie prieskumu či ponuka služieb v oblasti prieskumu trhu spoločnosti Coleman Parks sú k dispozícii na: research@coleman-parkes.co.uk

[2] Testované spoločnosťou BLI počas dvoch mesiacov až do apríla 2015 v porovnaní s konkurenčnými zariadeniami na objednávku spoločnosti Epson. Pre viac info navštívte www.epson.eu/inkjetsaving