Interaktívne projektory spoločnosti Epson budú po novom k dispozícii spoločne so softwarom SMART Notebook po celom svete

Vďaka spolupráci máte z jedného miesta prístup k pokročilému riešeniu výučby pre kvalitnejšie vzdelávanie celej triedy.

Interaktívne projektory spoločnosti Epson budú po novom k dispozícii spoločne so softwarom SMART Notebook po celom svete

Bratislava, 21. januára 2016 – Spoločnosti Epson a SMART Technologies Inc. oznámili vznik dohody, v rámci ktorej bude vzdelávací software SMART Notebook® súčasťou interaktívnych projektorov spoločnosti Epson po celom svete. Vytvorením efektívnej kombinácie prostriedkov pre interaktívnu výučbu je teraz pre vyučujúcich omnoho jednoduchšie získať prístup k svetoznámemu vzdelávaciemu softwaru spoločne s tým najlepším zobrazovacím zariadením podporujúcim spoločnú prácu.

Roman Vejražka, Business Account Manager spoločnosti Epson Europe, hovorí: „Vyučujúci chcú ten najlepší hardware a software, ktorý by im uľahčil vyučovanie, a s ktorým by mohli žiakov lepšie zapojiť do výučby a pomocou nich zlepšovať ich študijné výsledky. Toto partnerstvo priamo reaguje na potreby vyučujúcich nielen v otázke vytvárania zaujímavého, pôsobivého a zábavného výkladu, ale taktiež ako možnosť reagovať na potreby žiakov v reálnom čase. Spojením týchto špičkových technológií pre rozvoj interaktívneho vzdelávania pre celú triedu sme vytvorili nástroje, ktoré spĺňajú všetky vyššie uvedené potreby.“ Dodáva Roman Vejražka.

Nová zmluva stavila na už zavedenom obchodnom vzťahu pre rozvoj softwaru medzi dvoma spoločnosťami, ktoré spoločnosti Epson už od roku 2013 umožňoval na vybranom svetovom trhu predaj softwaru SMART Notebook spoločne s interaktívnymi projektormi. Epson bude po novom ako celosvetový štandard ponúkať kombináciu interaktívnych projektorov Epson a softwaru SMART Notebook doplnený o predplatné služby SMART Notebook Advantage po dobu prvého roku. Predplatné umožní zákazníkom po dobu prvého roku upgradovať na novú verziu softwaru Notebook a zabezpečí im prístup k technickej podpore a ďalším nadštandardným funkciám softwaru Notebook.

„Z možnosti rozšíriť naše dlhoročné partnerstvo so spoločnosťou Epson na celosvetovú ponuku máme veľkú radosť,“ hovorí Greg Estell, prezident v oblasti poskytovania riešenia, SMART Technologies. „Software SMART Notebook umožňuje vyučujúcim ľahko zostaviť pútavú a interaktívnu výučbu takým spôsobom, ktorý je prirodzený pre vyučujúcich aj žiakov. Po novom k tomu môžu navyše použiť ľubovoľný interaktívny projektor spoločnosti Epson.“ Doplňuje Greg Estell.

Táto kombinácia umožňuje vyučujúcim po celom svete využívať jeden z najpredávanejších interaktívnych projektorov1 so softwarom pre spoločné učenie a zostaviť s ich pomocou pôsobivú, interaktívnu a vizuálne zaujímavú výučbu. Kompletný rad interaktívnych projektorov spoločnosti Epson bol testovaný a plne autorizovaný spoločnosťou SMART k používaniu softwaru SMART Notebook. Software SMART Notebook zároveň plne podporuje interaktívne funkcie spoločnosti Epson, ako je napríklad používanie dvoch pier alebo dotykové ovládanie. Spoločnosť Epson aj SMART budú poskytovať zákaznícku podporu a školenia pre príslušné produkty, ktoré zabezpečia vyučujúcim dostatočnú sebaistotu potrebnú k rozšíreniu možnosti spolupráce v rámci triedy alebo v iných vzdelávacích priestoroch.

Dostupnosť

Nárok na používanie inovatívnych projektorov spoločnosti Epson môžete uplatniť začiatkom roku 2016.

 


Informácie o interaktívnych projektoroch Epson

Dalšie informácie o rade projektorov určených pre vzdelávánie nájdete na adrese www.epson.sk/education

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je popredný svetový dodávateľ inovatívnych riešení pre kancelárie, domácnosti, obchodné podniky a priemyslové prevádzky, ktoré sa snažia neustále prekonávať očakávania svojich zákazníkov. Ponúka široký sortiment produktov od atramentových tlačiarní, tlačových systémov a projektorov 3LCD až po priemyselné roboty, inteligentné okuliare a snímacie systémy a využíva originálne kompaktné, úsporné a vysoko presné technológie.

Skupina Epson vedená japonskou spoločnosťou Seiko Epson Corporation zamestnáva viac ako 73 000 ľudí v 94 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj neustály prínos k ochrane životného prostredia a komunít, v ktorých pôsobí.

http://global.epson.com/

O spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. so sídlom v Amsterdame predstavuje strategické riadiace centrum pre Európu, Blízky východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 1 700 ľudí a vo fiškálnom roku 2013 zaznamenala obrat 1 517 miliónov eur. http://www.epson.eu

Environmentálna vízia 2050  

http://eco.epson.com/

O softwari SMART Notebook

Oceňovaný software Notebook spoločnosti SMART umožňuje vyučujúcim sprostredkovať opraviteľné materiály relevantné k danej výučbe. Vďaka širokej ponuke intuitívnych nástrojov a funkcií navyše môžu ľahko a rýchle zostavovať a viesť výučbu, ktorá bude pútavá a pôsobivá. Ponúkané predplatné služby SMART Notebook Advantage s platnosťou 1 rok umožní prístup k nadštandardným funkciám, možnosť upgradovať na novú verziu softwaru SMART Notebook a dostupnosť živo vedenej technickej podpory. Vyučujúci môžu prostredníctvom webu SMART Exchange vyhľadávať prostriedky, zdieľať vzdelávacie materiály alebo zdieľať rady a úspechy v používaní produktov spoločnosti SMART vo svojej triede. Pomocou viac ako 65 000 dostupných digitálnych prostriedkov vo 23 jazykoch získavajú vyučujúci prístup k obrázkom, videám, vopred vytvoreným súborom pre software SMART Notebook a školným činnostiam splňujúcim požiadavky študijného plánu.

O spoločnosti SMART

Spoločnosť SMART Technologies Inc. (NASDAQ: SMT, TSX: SMA) je poprednou svetovou spoločnosťou poskytujúcou jednoduché a intuitívne riešenia pre prirodzenejšiu spoluprácu. Ide o inovátora v oblasti interaktívnych dotykových technológií a softwaru, ktorý podporuje spoluprácu pri výučbe a obchodných činnostiach po celom svete. Ďalšie informácie nájdete na stránke smarttech.com.

 


1Na základe predaných jednotiek tvorených projektormi so svietivosťou aspoň 500 lúmenov za kalendárny rok 2014, podľa údajov organizácie Futuresource Consulting Limited.

2Farebný jas (farebný svetelný výstup) meraný podľa normy IDMS 15.4. Farebný jas sa mení podľa konkrétnych podmienok používania. Projektory používané nezávislým laboratóriom pre meranie farebného jasu boli špičkové projektory Epson 3LCD pre firmy a vzdelávacie inštitúcie a špičkové jedno čipové DLP projektory. Vychádzajú z údajov o predaji organizácie NPD získaných v období od júna 2013 do mája 2014 a údajov o predaji organizácie PMA Research za 1. až 3. štvrťrok roku 2013.

Poznámka: EPSON je registrovaná ochranná známka a EPSON Exceed Your Vision je registrované logo spoločnosti Seiko Epson Corporation. Všetky ostatné značky produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností. Spoločnosť Epson sa zrieka všetkých práv na tieto známky.

Kontakt:

Kateřina Bradáčová
Marketing Coordinator CZ & SK
EPSON Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavíčkova 1a, 63800 Brno
Tel.:     +420 548 427 811
Fax:     +420 548 427 816

Mobile: +420 737 211 393

E-mail: katerina.bradacova@epson.eu

Tomáš Feč

PRime time, s.r.o.

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava 5

Tel.: +421 2 6224 0306

Mob.: +421 949 233 542

e-mail: fec@primetime.sk