Inteligentná trieda povzbudí celoživotných študentov ku samovzdelávaniu

Študenti musia prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, ktoré ich pripraví na dynamické pracovisko podporované revolučnými technológiami

Inteligentná trieda povzbudí celoživotných študentov ku samovzdelávaniu

Všimli ste si rozličné spôsoby, akými sa rozprávajú jednotlivé generácie?

Nehovorím o jednoslabičných odpovediach tínedžerov alebo slabej gramatike. Hovorím o fenoméne „vygúgli to“. Poznáte to?

Hoci ja a moja žena môžeme spokojne počas obeda „diskutovať“ o dátume vydanie starého albumu alebo deji dávno prečítaného románu, naše deti v tínedžerskom veku protichodné tvrdenia a spomienky frustrujú. „Jednoducho si to vygúglite,“ svorne reagujú a krútia hlavami nad svojimi „zastaranými“ 40-ročnými rodičmi.

Niečo sa zmenilo. Tam kde našu generáciu učili vážiť si zbierku vedomostí, tínedžeri sa pýšia schopnosťou prepracovať sa k informáciám, ktoré potrebujú pri ľubovoľnej úlohe alebo diskusii.

Od „práca na celý život“ po „celoživotné vzdelávanie“

A je to dobrá vec!

Svet sa rýchlo mení. Naše ekonomické modely a trhy práce zrejme očakávajú výrazné zmeny a revízia. Nové technológie, ako je umelá inteligencia, rozšírená realita, 3D tlač, roboty a koboty (ak vymenujem len niekoľko), sa čoskoro integrujú do podnikov i domácností.

Mantru generácie našich starých rodičov „práca na celý život“ nahradila pravdepodobnosť, že deti, ktoré sa dnes rodia v Európe, budú musieť počas svojej kariéry niekoľkokrát zmeniť zamestnanie a dokonca i odvetvie. Aby úspešne tento prechod absolvovali, budúce generácie budú musieť byť metaštudentami.

V najjednoduchšom zmysle metavzdelávanie znamená byť si vedomý svojho vzdelávania a prevziať nad ním kontrolu. Medzi ďalšie pojmy patrí „samovzdelávanie“ alebo „samodidaktika“.

Vytváranie metaštudentskej pracovnej sily

V našom najnovšom výskume o vplyve technológií na kľúčové odvetvia v Európe sme sa opýtali 17 významných mysliteľov na vplyv technológie na pracovisko budúcnosti v roku 2025. Potom sme ich myšlienky predstavili 7 000 vedúcim predstaviteľom a zamestnancom európskych spoločností, aby sme otestovali ich dojmy a pripravenosť na tieto zmeny.

Podľa Bena Hammersleya, hlavného editora pre edíciu časopisu WIRED v Spojenom kráľovstve (okrem iných funkcií), bude v budúcnosti „metavzdelávanie kľúčovou zručnosťou zamestnanca a študenta“. Túto hypotézu podporilo 57 % vedúcich predstaviteľov spoločností v Európe, ktorí sú presvedčení, že metavzdelávanie sa stane novou normou.

V triede bude metavzdelávanie podporované celou škálou nových technológií určených na spoluprácu, ako sú interaktívne projektory, nositeľné zariadenia, rozšírená realita a 3D tlačiarne.

Od učiteľov sa bude čoraz viac očakávať, že budú pôsobiť ako sprievodcovia (nie ako prednášajúci) a budú podporovať študentov pri spĺňaní ich vlastných prispôsobených vzdelávacích cieľov. Sedemdesiatdva percent Európanov súhlasí s tým, že následne sa učenie stane prispôsobenejším a osobnejším smerom k jednotlivcovi, dokonca aj v zdieľaných triedach.

Sme pripravení na zmenu?

Hoci vládne istá obava týkajúca sa potenciálnych výziev, ktoré nové technológie prinesú do tradičného vzdelávacieho modelu, niektoré trendy sa však považujú za veľmi pozitívne. Vzhľadom na očakávané potreby hospodárstva v roku 2025 zmiešané vzdelávanie (využívanie online aj offline vzdelávacích nástrojov) podporuje 68 % európskych zamestnancov, vzdelávanie založené na spolupráci podporuje 65 % a metavzdelávanie podporuje 66 %.

Celkovo 55 % európskych zamestnancov súhlasí aj s tým, že metavzdelávanie bude mať pozitívny vplyv na vzdelávací sektor ako celok.

Budú teda budúce generácie mať menej vedomostí?

Zdá sa, že nie som sám so svojou reakciou na kultúru „vygúgli si to“. Šesťdesiatdeväť percent opýtaných sa obáva, že prehnané spoliehanie sa na prístup k informáciám prostredníctvom technológie môže viesť ku všeobecnému úpadku vzdelania.

Začal som však na túto adaptáciu pozerať ako na súčasť dlhodobého trendu.

Pred vynálezom tlače naši predkovia zdieľali tradíciu ústneho vzdelávania, o ktorom si už nemyslíme, že je potrebné či praktické. Možno popularizácia encyklopédií v minulej generácii viedla k sérii zúfalých výrokov „vyhľadaj si to“ v domácnostiach Európy.

Nemyslím si však, že mnohí by súhlasili s myšlienkou, že európsky vzdelávací systém po začlenení písaného jazyka alebo učebníc utrpel ujmu. Ani si nemyslím, že máme menej vedomostí.

Nové technológie vytvárajú nové spôsoby práce a nové technológie práce môžu viesť k novým skúmaniam, objavom a nápadom.

Keď si predstavím vzdelávací systém a pracoviská, ktoré využívajú najnovšie technológie na podporu celoživotného vzdelávania, povzbudenie ľudí k nezávislému objavovaniu a podporu kreativity, teším sa na našu budúcnosť.

Čo viac zistiť?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete na adrese stiahnuť tu: