Cenová úprava

Celé naše úsilie je teraz zamerané na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a zabezpečenie výrobných procesov. Z týchto dôvodov došlo k pozastaveniu podporných programov.
 
Na základe vyššie uvedených skutočností dochádza k úprave cien vybraných atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení v rozpätí 2-5% s platnosťou od 4.4.2011.
 
Ďakujeme za pochopenie.