Atramenty Epson na tlač štítkov dosiahli veľký míľnik v rámci súladu s normami pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

Súlad s normami potvrdzuje dlhodobý záväzok spoločnosti Epson v oblasti štítkov na potraviny a nápoje a obalového priemyslu

Atramenty Epson na tlač štítkov dosiahli veľký míľnik v rámci súladu s normami pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

Spoločnosť Epson dnes oznámila, že atramenty používané v atramentových tlačiarňach štítkov SurePress ®a stolných farebných tlačiarňach štítkov ColorWorks ®sú v súlade s rámcovým nariadením EÚ ((ES) č. 1935/2004), nariadením o správnych výrobných postupoch (SVP) ((ES) č. 2023/2006), nariadením o vykonávacom opatrení pre plasty ((EÚ) 10/2011), a sú zahrnuté vo švajčiarskom nariadení (SR 817.023.21) pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami pre tlačové atramenty na balenia potravín.

 

„Rady SurePress a ColorWorks od spoločnosti Epson využívajú po celom svete komerčné tlačiarenské firmy a koncoví užívatelia pre potravinársky a nápojový priemysel,“ uviedol Robert Matuška, Business Account Manager zo spoločnosti Epson. „Každý atramentový systém, ktorý získa súlad s týmito komplexnými potravinárskymi predpismi, je dôležitým úspechom a míľnikom a ďalej dokazuje vedúcu úlohu spoločnosti Epson v oblasti digitálnej výroby pre štítky a baliace aplikácie.“

 

Atramentové investície spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je medzi výrobcami atramentových tlačiarní jedinečná, pretože si vyrába vlastný atrament. Priamo investuje do systémov a hygienických procesov a vyrába atramenty pre rady tlačiarní SurePress a ColorWorks. Naše priestory spĺňajú nariadenia EÚ v oblasti SVP (ES) č. 2023/2006 a sú zodpovedajúce požiadavkám amerického úradu FDA. Okrem toho sa atramenty SurePress a ColorWorks od spoločnosti Epson vyrábajú podľa princípu analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov (HACCP), ktorý pokrýva každú fázu výrobného procesu.

 

Povrchová tlač bez kontaktu s potravinami

V súlade s rámcovým nariadením EÚ (ES) č. 1935/2004 nie sú atramenty SurePress a ColorWorks od spoločnosti Epson určené na použitie, kedy dochádza k priamemu kontaktu s potravinami a mali by sa aplikovať na nekontaktný povrch obalových materiálov a predmetov, ktoré pôsobia ako funkčná bariéra.

  

Spoločnosť Epson je členom asociácie EuPIA a dodržiava pokyny týkajúce sa tlačových atramentov, ktoré sa používajú na obalové materiály a predmety potravín podľa SVP (ES) č. 2023/2006 v rámci Európskeho rámcového nariadenia ((ES) č. 1935/2004).

 

Atramenty od spoločnosti Epson spĺňajú ustanovenia švajčiarskeho nariadenia o materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (SR 817.023.21) a ich prísady boli zaregistrované alebo odoslané do švajčiarskych pozitívnych zoznamov A a B, ktoré vydal Federálny úrad pre bezpečnosť potravín a veterinárnu správu (FSVO) a ktoré sú schválené na tlač na potravinárske štítky a balenia.

 

Záväzok týkajúci sa súladu

Úroveň investícií a starostlivosti, ktorú spoločnosti Epson preukázala v rámci dodržiavania predpisov, je ukážkou jej dlhodobého záväzku v oblasti označovania a balenia potravín a nápojov. Existujúci zákazníci využívajúci rady SurePress a ColorWorks od spoločnosti Epson dokážu realizovať klientské projekty s istotou, že tlačiarne, ktoré majú namontované vo výrobných zariadeniach, dokážu tlačiť v súlade s nariadeniami týkajúcimi sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.