Ako technológia rúca vežu zo slonoviny v medicínskej starostlivosti

Existuje technológia, ktorá môže priniesť revolučné zmeny do zdravotnej starostlivosti, budú však mať odborníci na zdravotnú starostlivosť čas sa adaptovať?

Ako technológia rúca vežu zo slonoviny v medicínskej starostlivosti

Technológia mení moderný svet a možno nikde nemôže byť tento posun taký zásadný, ako práve v oblasti zdravotnej starostlivosti. Pokročilá robotika, monitorovanie pacientov na diaľku a 3D tlač ponúkajú revolučné možnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ale ako zosúladiť technologickú transformáciu v odvetví, ktoré v základoch spojené s prácou s ľuďmi?

V rámci výskumu spoločnosti Epson o pracoviskách zajtrajška sme požiadali európskych pracovníkov a odborníkov v priemysle, aby nám pomohli pochopiť to, ako technológia premení priemysel. Dr. Tobias Gantner, futurista v oblasti zdravotníctva, tvrdí, že technológia prinesie výrazný vplyv na ľudskú interakciu v zdravotnej starostlivosti. Verí však, že bude jej doplnkom a podporujúcim prvkom. Technológia poskytne podporné systémy pre lekárov a umožní im zorganizovať si čas a viac sa venovať pacientom.

Tlač zdravej budúcnosti

Sedemdesiatdva percent európskych odborníkov v zdravotnej starostlivosti, ktorí sa zúčastnili prieskumu spoločnosti Epson, súhlasí, že 3D tlač, ako aj organická a bio-tlač, skrátia čas čakania na operácie, a ďalších 70 percent uviedlo, že tieto technológie zvýšia úspech operácií a liečby. Ďalším príspevkom tohto posunu môže byť tlač prispôsobených liekov na predpis, ktorá môže podľa 64 percent opýtaných dramaticky zlepšiť výsledky liečby.                                                                     

Pokročilá tlač ponúka paradigmatický posun v zdravotnej starostlivosti, ktorý už dnes prináša výsledky. Celkovo 63 percent opýtaných si myslí, že 3D tlač predstavuje revolúciu v zdravotnej starostlivosti od vytvárania nových orgánov po zákazkové lieky ako riešenie logistických výziev. A táto zmena nie je vzdialená. 48 percent respondentov súhlasí, že organická a bio-tlač prinesú revolučné zmeny už v najbližšom desaťročí.

Rozšírená zdravotná starostlivosť

Rozšírená realita ponúka ďalšie možnosti premeny budúcnosti zdravotnej starostlivosti. Predstavte si chirurgov s maskami, ktoré im dodávajú dôležité údaje v reálnom čase o pacientoch a ich telách zobrazujú presné mapy kardiovaskulárneho systému. Prvé verzie takýchto technológií sa už používajú na dnešných klinikách..

Náš výskum odhalil, že 50 percent opýtaných si myslí, že rozšírená realita bude revolučnou zmenou v chirurgii, a 45 percent súhlasí, že táto rozšírená realita prinesie revolúciu aj do prípravy chirurgov. V budúcnosti si budú môcť študenti medicíny prezrieť podrobné rozšírené anatomické údaje a preskúmať telá z rozličných uhlov pohľadu, čo prispeje k zníženiu finančných a časových investícií.

 

Technológia bude mať ohromný vplyv na vzdelávanie a spoluprácu v zdravotnej starostlivosti. Reálne 76 percent opýtaných súhlasí, že umožní lepšie zdieľanie znalostí vďaka vzdialenému prístupu a virtuálnej spolupráci, a 72 percent verí, že lepší prístup k údajom pacientov zlepší zdravotnú starostlivosť.

Pozitívna zdravotná starostlivosť

Technológia je pripravená revolučne zmeniť zdravotnú starostlivosť a podľa nášho výskumu sú odborníci v medicíne pripravení ju prijať. Prinesie väčšiu účinnosť, vyššiu presnosť a lepšie zdieľanie údajov a jednoznačne povedie k lepším výsledkom pre pacientov. Pokročilá robotika je tiež pripravená ponúknuť zlomové možnosti, čo preskúmame v ďalších článkoch.

Možno sa zdá, že všetko je príliš krásne na to, aby to bola pravda. Existuje totiž jedna prekážka, ktorá vás v zdravotníctve neprekvapí – časový tlak.

Nové technológie budú vyžadovať, aby sa toto odvetvie adaptovalo a s ním aj pracovníci v zdravotnej starostlivosti, a pritom sedemdesiat percent opýtaných uviedlo obavy týkajúce sa času potrebného na získanie nových zručností. Aj keď môže technológia priniesť revolučné zmeny do zdravotnej starostlivosti, bude mať zdravotníctvo čas realizovať túto revolúciu?

Čo viac zistiť?

 

Celú správu so všetkými analýzami nájdete na adrese stiahnuť tu: