Metodológia kalkulačky celkových nákladov na vlastníctvo EcoTank ITS

Kalkulačka celkových nákladov na vlastníctvo pre tlačiarne EcoTank ITS počíta celkové prevádzkové náklady na základe súčtu počiatočných nákladov na kúpu hardvéru a priebežných nákladov na atrament alebo toner počas rôznych období. Upozorňujeme, že rôzne dodatočné náklady môžu ovplyvniť celkové prevádzkové náklady. Týmito nákladmi sú okrem iného ďalší spotrebný tovar, servis, spotreba energie a výmena dielov.

Medzi porovnávané modely v kalkulačke celkových nákladov na vlastníctvo patrí 20 najlepších konkurenčných čiernobielych laserových jednoúčelových a multifunkčných zariadení formátu A4, 20 najlepších konkurenčných farebných laserových jednoúčelových a multifunkčných zariadení formátu A4 a 20 najlepších konkurenčných jednoúčelových a multifunkčných zariadení s atramentovým zásobníkom formátu A4 podľa štúdie organizácie IDC EMEA Hardcopy Tracker (údaje za 2. štvrťrok 2019). Priemerná predajná cena tlačiarní a spotrebného materiálu v amerických dolároch ($) pochádza z údajov služby IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje za 2. štvrťrok roku 2019) a služby IDC EMEA Consumables Tracker (údaje z 1. polroka roku 2019). Náklady na stranu sa vypočítali z priemernej predajnej ceny spotrebného tovaru rozdeľovanej podľa výrobcami publikovaných výťažností uvedených vo verejne dostupných informáciách.

„Trhový priemer“ je celková priemerná hodnota odvodená z 20 porovnávaných modelov uvedených v kalkulačke nákladov. Zdrojmi všetkých technických údajov a údajov o výkone od výrobcov sú verejne dostupné informácie vrátane, ale nie výhradne, vlastných brožúr a webových stránok výrobcov.

Kalkulačka nákladov EcoTank ITS sa vzťahuje iba na porovnávania špecifických tlačiarní Epson ITS a nie je určená na všeobecné porovnávanie iných tlačiarní Epson.

Tlačiarne Epson EcoTank ITS sú navrhnuté hlavne na obchodné účely a pre veľkokapacitnú tlač v domácnostiach. Spotreba a hodnoty v kalkulačke nákladov EcoTank ITS preto zohľadňujú tento predpokladaný aspekt.

Kalkulačka nákladov EcoTank ITS nenahrádza informácie, ktoré vám poskytol predajca alebo ktoré sa nachádzajú v technických údajoch produktu.

Kalkulačka nákladov EcoTank ITS je navrhnutá iba ako sprievodca. Snahou spoločnosti Epson bolo zabezpečiť maximálnu možnú presnosť údajov na tejto stránke. Na presnosť či aktuálnosť údajov sa však nevzťahujú žiadne vyhlásenia ani záruky. Potenciálni zákazníci by si mali overiť presnosť dôležitých údajov, ktoré fyzicky ovplyvňujú ich podnik a nespoliehať sa len na tieto uvedené hodnoty.

Obrázky ochranných známok alebo log konkurenčných spoločností na tejto stránke sa používajú iba za účelom regulárneho porovnávania produktov. Akékoľvek obrázky konkurenčných produktov sa používajú len na ilustračné účely a nie sú teda presnými znázorneniami konkrétnych modelov.

Zdrojmi všetkých technických údajov a údajov o výkone od výrobcov sú verejne dostupné informácie vrátane, ale nie výhradne, vlastných brožúr a webových stránok výrobcov.

Vo výpočtoch cien nie sú zahrnuté DPH ani poplatky za doručenie. Všetky ceny podliehajú zmene trhových podmienok.

V kalkulačke nákladov EcoTank ITS sa porovnáva 20 najpredávanejších konkurenčných modelov podľa údajov služby IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje za 2. štvrťrok 2019). Kritériá výberu:

  • Čiernobiela laserová tlačiareň formátu A4, 1 – 20 str./min
  • Farebná laserová tlačiareň formátu A4, 1 – 20 str./min
  • Tlačiareň s atramentovým zásobníkom formátu A4

Priemerná predajná cena tlačiarní a spotrebného materiálu v amerických dolároch ($) pochádza z údajov služby IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje za 2. štvrťrok roku 2019) a služby IDC EMEA Consumables Tracker (údaje z 1. polroka roku 2019). Priemerná predajná cena sa počítala z podielu zisku pre jednotlivé jednotky.

Regióny zahrnuté do vyššie uvedeného porovnania služby IDC Tracker sú stredná a východná Európa, Stredný východ a Afrika.

„Trhový priemer“ je celková priemerná hodnota odvodená z 20 konkurenčných modelov uvedených v kalkulačke nákladov EcoTank ITS.

Náklady na tlač vychádzajú z používania predvolených nastavení v tlačiarňach Epson so systémom atramentových zásobníkov a v konkurenčných tlačiarňach. Toto ustanovenie je v súlade s nastaveniami uvedenými v certifikáte ISO.

Všetky výťažnosti spotrebného tovaru a cenové údaje zahrnuté do výpočtov v kalkulačke nákladov EcoTank ITS vychádzajú z originálneho atramentu alebo tonera výrobcov.

Na účely regulárneho porovnávania a reportovania presných údajov sú údaje o výťažnosti prevzaté zo spotrebného tovaru s najvyššou výťažnosťou podľa štandardov ISO, ktorý je aktuálne dostupný v čase uverejnenia. Porovnávanie nezahŕňa kombinačné súpravy, balenia multipack a zásobníky s fotografickou čiernou farbou, ktoré sa používajú v atramentových fotografických tlačiarňach. Tieto údaje sú verejne dostupné.

Výťažnosť tonera a atramentu Epson a konkurenčných výrobcov je prevzatá z uverejnených technických údajov výrobcov. Ak výrobca výťažnosť nezverejnil, predpokladá sa, že má rovnakú hodnotu ako originálny náhradný zásobník OEM so štandardnou kapacitou.

Náklady na farebnú tlač na stranu sa vypočítali z priemernej predajnej ceny spotrebného tovaru (čierna, azúrová, purpurová a žltá) vydelenej výrobcami publikovanou výťažnosťou uvedenou vo verejne dostupných informáciách.

Náklady na čiernobielu tlač na stranu sa vypočítali z priemernej predajnej ceny spotrebného tovaru (čierna) vydelenej výrobcami publikovanou výťažnosťou uvedenou vo verejne dostupných informáciách.

Uvedená úspora nákladov predstavuje celkovú úsporu nákladov pre špecifický objem tlače určený zákazníkom v kalkulačke nákladov EcoTank ITS a vychádza z nasledujúcich výpočtov:

[Priemerné náklady na farebnú tlač na stranu × objem farebnej tlače – (mínus) dodávaný atrament/toner na stranu] + [priemerné náklady na čiernobielu tlač na stranu × objem čiernobielej tlače – (mínus) dodávaný atrament/toner na stranu] + náklady na hardvér.

Údaje použité v kalkulačke nákladov EcoTank ITS nájdete v tabuľkách uvedených nižšie.

Čiernobiele tlačiarne Epson so systémom atramentových zásobníkov

MODEL TLAČIARNE CENA TLAČIARNE (USD) UVEDENÁ VÝŤAŽNOSŤ STRANY NÁKLADY NA ČIERNOBIELU TLAČ JEDNEJ STRANY (USD)

Farebné tlačiarne Epson so systémom atramentových zásobníkov

MODEL TLAČIARNE CENA TLAČIARNE (USD) UVEDENÁ VÝŤAŽNOSŤ ČIERNEJ STRANY NÁKLADY NA ČIERNOBIELU TLAČ JEDNEJ STRANY (USD) UVEDENÁ VÝŤAŽNOSŤ FAREBNEJ STRANY NÁKLADY NA FAREBNÚ TLAČ JEDNEJ STRANY (USD)

Čiernobiele laserové tlačiarne

MODEL TLAČIARNE CENA TLAČIARNE (USD) UVEDENÁ VÝŤAŽNOSŤ STRANY NÁKLADY NA ČIERNOBIELU TLAČ JEDNEJ STRANY (USD)

Farebné laserové tlačiarne

MODEL TLAČIARNE CENA TLAČIARNE (USD) UVEDENÁ VÝŤAŽNOSŤ ČIERNEJ STRANY NÁKLADY NA ČIERNOBIELU TLAČ JEDNEJ STRANY (USD) UVEDENÁ VÝŤAŽNOSŤ FAREBNEJ STRANY NÁKLADY NA FAREBNÚ TLAČ JEDNEJ STRANY (USD)

Atramentové tlačiarne s atramentovým zásobníkom

MODEL TLAČIARNE CENA TLAČIARNE (USD) UVEDENÁ VÝŤAŽNOSŤ ČIERNEJ STRANY NÁKLADY NA ČIERNOBIELU TLAČ JEDNEJ STRANY (USD) UVEDENÁ VÝŤAŽNOSŤ FAREBNEJ STRANY NÁKLADY NA FAREBNÚ TLAČ JEDNEJ STRANY (USD)