KARIÉRA V SPOLOČNOSTI EPSON

Kariéra v spoločnosti Epson

V spoločnosti Epson je naším poslaním prinášať lepšie produkty pre lepšiu budúcnosť. Budúcnosť, ktorá bude priateľskejšia k životnému prostrediu a účinnejšia pre každého. Vieme, že aby sme to mohli robiť, je dôležité, aby sme zamestnávali najlepších ľudí, ktorí sú takí plní nadšenia a sebavedomia, ako sme my.

Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je poskytnúť našim zamestnancom napĺňajúce a prospešné kariéry plné výziev. S vašou pomocou budeme naďalej posúvať hranice toho, čo je možné dosiahnuť pomocou technológie, a vytvárať udržateľný a inteligentný svet pre každého.

Podpora vašej žiadosti

Aktuálne pozície

Spoznajte nás lepšie

V spoločnosti Epson môžeme s hrdosťou povedať, že mnoho našich zamestnancov prešlo dlhou a úspešnou kariérou – niektorí tu pracujú viac ako dve desaťročia. Táto zmes skúseností a znalostí spojenej s rozširujúcou sa základňou zamestnancov, ktorí prinášajú čerstvé znalosti z iných organizácií, z nás robí skvelú spoločnosť.

“Ako zamestnanci spoločnosti Epson sa vždy snažíme prekonávať očakávania. Naším zámerom je priniesť zákazníkom len tú najvyššiu kvalitu produktov a podpory.”

Stretnite sa z niektorými z našich ľudí

 • Vďačná skúsenosť

  V spoločnosti Epson vieme, aké je pre našich zamestnancov dôležité, aby sa tešili zo svojho pracovného života, a zabezpečujeme, že práca pre našu spoločnosť je napĺňajúca a prináša aj uspokojenie. Tiež vieme, že konkurencieschopné platy a motivačné benefity sú kľúčovými aspektmi pri pritiahnutí a udržaní si najtalentovanejších ľudí.

  Nech ste kdekoľvek, môžete očakávať konkurencieschopné kompenzácie a balík benefitov. Zabezpečujeme, aby naše balíky odmien boli dostatočne konkurencieschopné a pritiahli tých najlepších. Spoločnosť Epson ponúka celú škálu benefitov pre zamestnancov, primeraných trhom, v ktorých pracujeme. Zamestnanci môžu tiež nakupovať zľavnené produkty Seiko a Epson.

 • Rovnaké príležitosti

  Spoločnosť Epson ponúka rovnaké zamestnanecké príležitosti a nediskriminujúce postupy a praktiky. Vzťahuje sa to na všetky formy diskriminácie vrátane rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, veku, zdravotného znevýhodnenia, sexuálnej orientácie, národnostného pôvodu, rodu, občianstva, rodinného stavu, genetických predispozícií alebo statusu nositeľa alebo akejkoľvek inej chránenej charakteristiky, ktorú uvádza platná legislatíva.

Posudky a hodnotenia zamestnancov

Kampaň Good Recruitment Campaign pomáha organizáciám vyhodnotiť ich existujúce spôsoby náboru pracovníkov a osviežiť ich stratégie prilákania najlepších uchádzačov.

GRC

Často kladené otázky

 • Čo by som mal zvážiť pred odoslaním žiadosti?

  Pri podávaní žiadosti sa nikam neponáhľajte. Zvážte, či je to pre vás tá správna práca a či máte zručnosti a skúsenosti potrebné na to, aby ste uspeli. Je spoločnosť Epson pre vás tou pravou a vyhovuje vám lokalita? Máte povolenie na prácu tam, kde sa nachádza pracovná pozícia?

  Starostlivo si prečítajte pracovný inzerát a čestne a presne vyplňte svoje informácie. Tvoria súčasť procesu výberu a posudzovania.

 • Na koho sa môžem obrátiť, ak mám problém s podaním žiadosti?

  V prípade akýchkoľvek problém odošlite e-mail na adresu talentlink@epson.eu

 • Kedy sa dozviem viac o platových podmienkach?

  Vieme, že odmeňovanie je súčasťou vášho rozhodovania, keď sa uchádzate o novú prácu. Ak bude vaša žiadosť úspešná, člen oddelenia ľudských zdrojov alebo náborového tímu s vami prediskutuje platové očakávania.

 • Aké výhody sa ponúkajú zamestnancom?

  Naše balíky benefitov sa v jednotlivých krajinách líšia. Náš zástupca oddelenia ľudských zdrojov alebo náborový špecialista vás bude vedieť informovať o benefitoch v rámci ponuky v krajine, kde sa pozícia nachádza.

 • Ako by som sa mal pripraviť na interview?

  Dobrý spôsob ako začať, je dozvedieť sa viac o spoločnosti Epson. Zistite viac o rozličných našich produktových radoch a lokalitách našich globálnych kancelárií. Dbajte na to, aby ste pred prvým interview ovládali svoj životopis a podrobnosti pracovnej ponuky.

  Pri druhom interview buďte pripravení poskytnúť konkrétne príklady svojich skúseností s podrobnosťami úloh alebo projektov, na ktorých ste pracovali, a prístupu, ktorý ste k nim mali. Tieto typy interview sú známe ako interview týkajúce sa kompetencií alebo štruktúrované interview skúseností. Môžeme vás tiež informovať o cvičení alebo prezentácií zručností, ktoré by ste mali absolvovať počas druhého interview. Všetky potrebné informácie vám poskytne náborový tím alebo tím oddelenia ľudských zdrojov pred uskutočnením interview.

 • Čo je to interview týkajúce sa kompetencií?

  Interview týkajúce sa kompetencií možno označiť aj ako:

  • situačné
  • behaviorálne
  • štruktúrované
  • týkajúce sa skúseností

  Interview týkajúce sa kompetencií je založené na predpoklade, že minulé výkony sú najlepším prediktorom budúceho správania. Požiadame vás o to, aby ste sa podelili o príklady situácií, ktorých ste sa osobne zúčastnili, a aby ste o všetkých podrobne porozprávali. Tým poskytnete dôkazy svojich kompetencií pre danú pozíciu.

 • Ako odpoviem na otázky interview týkajúceho sa kompetencií?

  Využite prístup STAR:

  • Situation (situácia)
  • Task (úloha)
  • Action (akcia)
  • Result (výsledok)

  Situácia/úloha – popisuje presnú situáciu, v ktorej ste sa ocitli, alebo úlohu, ktorú ste museli splniť. Situácia sa mala vyskytnúť v minulosti a mohlo k nej dôjsť na pracovisku, pri vzdelávaní alebo pri dobrovoľníckej činnosti.

  Akcia – popisuje akciu, ktorú ste podnikli. Nie to, čo ste mohli alebo mali urobiť. Ak ste pracovali v tímovom prostredí, je dôležité, aby ste opísali svoju úlohu v tíme. Ten, kto sa s vami bude rozprávať, chce vedieť, čo ste robili vy, a nie, čo robil tím.

  Výsledok – popíšte, čo sa stalo. Dosiahli ste cieľ? Ak nie, čo ste sa naučili?

 • Ako by som sa mal na interview obliecť?

  Buďte elegantní. Spoločnosť Epson má firemné predpísané oblečenie.

 • Čo mám na interview priniesť?

  Nezabudnite na druhé interview priniesť svoje pracovné povolenie. Potrebujeme vidieť originálne dokumenty, ako je pas, štátny preukaz totožnosti, rodný list atď.

  V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na zástupcu oddelenia ľudských zdrojov alebo náborového špecialistu.

 • Kedy mám očakávať spätnú väzbu od spoločnosti Epson po mojich interview?

  Môže sa to líšiť v závislosti od pozície, o ktorú sa uchádzate. Vždy však zabezpečíme, aby ste dostali podrobnú, špecifickú a konštruktívnu spätnú väzbu týkajúcu sa výsledku vášho interview, pretože si vážime váš záujem o spoločnosť Epson.

Spoznajte naše produkty

 • Epson WorkForce Enterprise

  Epson
  WorkForce Enterprise

 • Veľkosť projekčnej plochy je dôležitá

  Veľkosť projekčnej
  plochy je dôležitá

 • Epson CeBIT 17 – Roboty budúcnosti

  Epson CeBIT 17 –
  Roboty budúcnosti

Spojte sa s nami

Zistite viac o tom, čo spoločnosť Epson robí, a zapojte sa do aktivít a podujatí.


Zdvorilá poznámka pre náborové agentúry

Máme vlastný náborový tím, čo znamená, že s náborovými agentúrami spolupracujeme len príležitostne. Pre také prípady má spoločnosť Epson Europe B.V. zoznam preferovaných dodávateľov vo všetkých regiónoch na nábory stálych, dočasných a zmluvných zamestnancov. Nemáme žiadnu povinnosť platiť poplatky týkajúce sa umiestnenia kandidáta, ak dodávateľ nepodpísal zmluvné podmienky so spoločnosťou Epson Europe B.V. a nedostal pokyny od príslušného náborového špecialistu alebo zástupcu oddelenia ľudských zdrojov poslať kandidátov.

Preto vás zdvorilo žiadame, aby ste špekulatívne nekontaktovali naše oddelenie ľudských zdrojov, náborový tím či manažérov našej spoločnosti.

Ak chcete byť zaradení do výberu na status preferovaného dodávateľa, odošlite krátke predstavenie svojej firmy na adresu emear_resourcingpartners@epson.eu, v ktorom jasne uvediete oblasti svojej špecializácie a spôsob, akým nám podľa vás môžete pomôcť.